Matsystemets mosaik.

Våra livsmedelssystem har stora utmaningar och vi vet vilka problemen är, nu är det dags att lyfta fram och utveckla de konkreta lösningarna. Idag den 30 januari arrangerar vi på MatLust en heldagskonferens på temat och välkomnar över 200 aktörer och deltagare till KTH Södertälje Science Park för att samlas kring en mosaik av lösningar för mer hållbara matsystem.

Konferensen ”Matsystem i förändring – ny teknik eller beteendeförändringar?” vänder sig till alla som arbetar med eller på annat sätt engagerar sig i frågorna om hållbara livsmedelssystem. Förutom de fyra huvudtalarna Ulf Sonesson (forskningschef vid RISE), Line Gordon (forskare och chef för Stockholm Resilience Centre), Odd-Gunnar Wikmark (forskare vid GenØk – Senter for biosikkerhet i Tromsø, Norge) och Anna Lehrman (biträdande programchef i Mistra Biotech vid Sveriges lantbruksuniversitet) bjuder dagen på en mångfald av aktörer som genom kortare föredrag, seminarier och utställningar visar upp projekt, material och nya synvinklar som knyter an till konferensens tema.

Ett av MatLusts främsta mål är att driva på för en omställning till ett mer hållbart matsystem. Men lösningen är inte en, utan en mosaik av många lösningar. Det vill vi belysa på torsdag. MatLust är en plattform för frågor som rör hållbara livsmedel och också ett konkret exempel på positiv utveckling när forskning och praktik möts, säger Sara Jervfors, projektchef för MatLust och kostchef i Södertälje och Gnesta kommun.

Moderator för dagen är Lovisa Madås, grundare av insikts- och mediebolaget AGFO, som har fokus på framtidens matsystem.

Vi behöver mer engagemang, stärkt relation till det vi äter och samarbeten över gränserna inom matsystemet. Att mötas och prata om den förändring som behöver ske är alltid första steget för att få till en förändring. Där ser jag torsdagens event som ett utmärkt exempel på en sådan mötesplats där forskare, producenter, startupbolag och konsumenter ses och utbyter idéer, säger Lovisa.

Konferensen genomförs under Science Week i Södertälje, fyra intensiva dagar av aktiviteter på temat innovation, forskning och utveckling med fokus på hållbarhet.

När: Torsdag den 30 januari, kl. 09.00-16.00
Var: MatLust/Södertälje Science Park, Kvarnbergagatan 12, Södertälje. Lokal: Black Box. Arrangör: Projekt MatLust.

Mer info om konferensen:Läs mer här.

Program:Läs mer här.

Mer information om Science Week: www.scienceweek.se.

Kontakt:

Sara Jervfors, projektchef MatLust samt kostchef i Södertälje och Gnesta kommun.
Tel: 08-52306466, e-post: sara.jervfors@sodertalje.se.

Ida de Oquiñena, kommunikation, MatLust.
Tel: 08-52306442, e-post: ida.de-oquinena@sodertalje.se.
MatLust är ett EU-projekt som pågår 2015-2021. Målen är att utveckla en hållbar livsmedelsnäring i Stockholmsregionen, med fokus på miljö och hälsa samt att etablera Södertälje som regional livsmedelsnod. MatLust erbjuder utvecklingsprogram, nätverk och andra former av kostnadsfritt stöd till små och medelstora livsmedelsföretag. MatLust drivs av Södertälje kommun genom Destination Södertälje, med KTH och Södertälje Science Park som partners.


Kontakt


Ida de Oquiñena

Kommunikation

ida.de-oquinena@sodertalje.se

08-52306442

0720831161

Daniel Dworetsky

Kommunikation

daniel.dworetsky@sodertalje.se

08-5230 4805

076-648 22 36