Bistånd- och människorättsorganisationer får det allt svårare att utföra sina uppdrag. Civilsamhällets handlingsutrymme begränsas på flera håll i Europa. Hur, och varför, är ämnet för en serie öppna föreläsningar som anordnas kommande vecka på Södertörns högskola.

Människorättsorganisationer, frivilligorganisatoner, kyrkor och andra ideella organisationer spelar en viktig roll i samhället. De bidrar med kunskap, stöd och gemenskap. De verkar i länder där invånarna fritt kan uttrycka sina åsikter, de verkar i länder där medborgarnas rättigheter begränsas och de verkar på platser i världen där människor dagligen utsätts för våld och övergrepp.

Men vardagen för organisationer och föreningar i civilsamhället har förändrats. Den demokratiska övergången hos många av de tidigare öststaterna har stannat av. Populistiska partier och rörelser vinner mark i både gamla och nya EU-länder. Samtidigt har samhället sett en ökad individualisering, en ökad invandring och nya digitala arbetssätt påverkar vardagen.

Hur påverkar allt detta civilsamhället? Detta ska under tre öppna föreläsningar diskuteras på Södertörns högskola. 

Torsdagen den 17/10, 10.00 – 11.30

Annette Zimmer, professor vid Institutet för statsvetenskap vid Universitetet i Münster.

"Non-Profit Civil Society Organizations in Non-Democratic settings"

När Östblocket föll svepte en vad som kallats för en tredje våg av demokratisering över Europa. Hur har detta påverkat civilsamhällsorganisationer i länder som Polen och Ungern? Och vad har hänt sedan Sovjetunionens fall? Annette Zimmer har i sina studier sett hur den NGO:s och andra liknande organisationers får allt mindre handlingsutrymme. Om denna utveckling handlar hennes föreläsning.

Torsdagen den 17/10, 13.00 – 14.30

Kristin Strømsnes, professor vid Institutionen för jämförande politik vid Universitetet i Bergen

“The state of civil society and civil society research in Norway”

Med över en generations forskning i ryggen vänder vi under denna föreläsning blicken mot Norge och Skandinavien. Under årens lopp har forskare studerat hur civilsamhället förändrats på både organisations- och individnivå, samt relationen till staten. Hur har omfattande sociala samhällsförändringar påverkat ideella organisationer och civilsamhället i stort? Hur har det påverkats av en ökad individualism, en ökad invandring, en pågående digitaliseringsprocess samt introduktionen av New public management i offentlig sektor?

Fredagen den 18/10, 11.00 – 12.15

Carlo Ruzza, professor i sociologi vid Universitetet i Trento

”The ”populist” turn in the EU and its impact on EU-level civil society”

Civilsamhället har en viktig roll att spela även på EU-nivå. De företräder utsatta minoritetsgrupper, fungerar som kontaktyta mellan medlemsländernas organisationer och beslutsfattarna i Bryssel, de gör kampanjarbete och arbetar mot allmänheten. Men även här blåser förändringens vingar. Populistiska krafter ger sig till känna i ett flertal medlemsländer. Hur detta påverkar arbete inom unionen är ämnet för den sista av de tre föreläsningarna.

Varmt välkomna!

Föreläsningarna, som hålls på engelska, är öppna för allmänheten. Ingen föranmälan krävs. För mer information kontakta professor Apostolis Papakostas, apostolis.papakostas@sh.se eller Södertörns högskolas kommunikationsavdelning. 

Platsen för alla föreläsningarna är Södertörns högskola, sal MA 624 i Moas Båge, Södertörns högskola, Campus Flemingsberg.

 

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453