Under våren har eleverna på Lagersbergsskolan varit med och designat en helt egen en reflex. Nu är reflexen färdig och representanter från elevrådet kommer att dela ut reflexen till sina skolkamrater. Syftet med att låta eleverna designa sin egen reflex är få fler att använda reflex. Vi vet enligt tidigare undersökningar att unga inte använder reflexer i så stor utsträckning som de borde. Under förra årets reflexkampanj utfördes mätningar som visade att användande av reflexer hos unga ökade från 7,5 procent till 26 procent efter det att reflexer hade delats ut. Arbetet med att låta elever designa en egen reflex är en del av arbetet med skolreseplaner. En skolreseplan innebär en kartläggning av hur eleverna tar sig till och från skolan utifrån trafiksäkerhet och ett trygghetsperspektiv. Med en reflex på sig till och från skolan bidrar eleven själv till att synas i bättre i trafiken.

Reflexen är nu klar för utdelning till eleverna och media är välkomna att delta vid det tillfället. Eleverna som kommer att vara med att ta emot reflexerna har tillåtelse att vara med på bild i media.

Tid: Onsdag 6 november, 09.00
Plats: Lagersbergsskolan, expedition

Välkomna!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------För ytterligare upplysningar kontakta Ann Gustafsson, projektledare, stadsbyggnadsförvaltningen, trafikavdelningen, telefon 016-710 76 82, 076-256 43 17 eller Carina Tinker, rektor, 016-710 25 76, mobil 070-089 32 17.


Kontakt


Eva Norberg

kommunikationsdirektör

eva.norberg@eskilstuna.se

016-710 16 92

070-089 37 38