Berlinmurens fall blev början på ett nytt kapitel i Europas historia. Men fick det forna öststaterna den frihet de drömde om? Hur har händelserna 1989 format det Europa vi ser i dag? Under två dagar diskuteras dessa frågor och fler under konferensen Central and Eastern Europe 1989-2019: Orders and Freedoms - välkomna!

När Berlinmuren föll i november 1989 visst glädjen och euforin hos de människor som tagit sig ut på stadens gator inga gränser. Den glädjen levde vidare och åren som följde präglades av entusiasm och framtidstro. När Sovjetunionen kollapsade några år senare välkomnades de forna öststaterna tillbaka till Europa. Nu väntade frihet, demokrati och ett enat, gemensamt Europa. 

Men sett i backspegeln och utifrån det Europa vi ser i dag blev utvecklingen en annan. I flera länder gror en skepticism mot EU, populistiska och nationalistiska rörelser växer sig starkare och auktoritärism splittrar regionen. Ur denna historiska händelse tar CBEES Annual Conference avstamp. Hur har 1989, den politik och de idéer som föddes, format det samtida Europa?

En rad internationella forskare gästar i novmeber Södertörns högskola och konferensen, Central and Eastern Europe 1989-2019: Orders and Freedomsv. En konferens som i år uppmärksammar att det just gått 30 år sedan denna historiska händelse. Och som samtidigt problematiseras både orsakerna bakom och konsekvenserna av murens fall, Kalla krigets slut och Sovjetunionens kollaps. 

– Vi vill visa på komplexiteten kring denna händelse. Vi är glada att vi lever som vi gör 30 år senare. Men vi får också leva med konsekvenserna oavsett om de beror på 1989 eller något annat. Vad var det för frihet man önskade sig? Vad är det för frihet vi har i dag? Alla pratar om neoliberalismen i dag, hur ser relationen ut mellan den frihet neoliberalismen konstruerade och den frihet människor dog för då?, säger Irinia Sandomirskaja, professor i kulturstudier vid Södertörns högskola och en av dem som organiserat konferensen.

Huvudtalare är i år Lavinia Stan, professor i statsvetenskap, vid St Francis Xavier University i Kanada, och Judith Pallot, professor emeritus i geografi, från Christ Church University of Oxford. Lavinia Stan har specialiserat sig inom internationell rätt och har utifrån begreppet rättvisa studerat flera av de tidigare öststaterna. Vilka har lyckats, politiskt och ekonomiskt? Har till exempel människor som var anställda i den sovjetiska statsapparaten fått stå till svars för sina handlingar?

– Vi vet att det är en svår fråga, både juridiskt och i en större moralisk och etisk mening. Och det är en fråga som är mycket aktuell i dag när människor klagar och protesterar appellerar de till rättvisa. Men den typen av rättvisa är mer en känsla, att något inte är rätt, säger Irina Sandomirskaja.

Judith Pallot har under sin forskarkarriär studerat jordbruks- och landreformen i Sovjetunionen. Och på senare tid det sovjetiska rättssystemet och de interneringsläger som förekom under Gulagperioden. Båda två forskare med oerhört stor kunskap om Östeuropas, och Europas, utveckling sedan Kalla krigets dagar.

Andra programpunkter som kan nämnas är: Morgondagens ledare, ett panelsamtal om ungdomsrörelsen bland högerpopulistiska partier - från Södertörns högskola deltar Ann-Cathrine Jungar, lektor i statsvetenskap. Men det bjuds också på samtal om allt från säkerhets- och utrikespolitik, motståndsrörelsen och om skiftet i politiska idéer och identitet i före detta Sovjetunionen. 

Konferensen anordnas av Centre for Baltic and East European Studies, CBEES, vid Södertörns högskola i samarbete med Lunds och Uppsala universitet och deras respektive center för Östeuropa-, Rysslands- och Euroasiatiska studier. Delar av konferensen äger också rum i Uppsala. 

– Detta är också ett ämne som är mycket speciell för CBEES och Södertörns högskola, för vi öppnade i samma anda som rådde då. Öppenhet, dialog och samarbete. Likaså centren vid Uppsala och Lund, säger Irina Sandomirskaja.

Tid: 7 - 8 november 

Dag 1: Södertörns högskola, Campus FlemingsbergUpps. Registreringen öppnar 8.30 och rektor Gustav Amberg hälsar välkomna 9.00
Lavinia Stan håller sin presentation  "Transitional Justice in Post-Communism: Lessons Learned and Future Avenues" kl 9.15 - 10.15

Dag 2: Uppsala Universitet, Rådhuset/Gamla Torget. Dagens börjar 9.30 med parallella förelösningar.  Judith Pallot talar 14.15 - 15.15  "Transitional Justice in Post-Communism: Lessons Learned and Future Avenues"

Önskar ni delta? För mer information om talare och program kontakta Södertörns högskolas kommunikationsavdelning.

 


Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.


Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453