Välkommen att delta vid Berättarministeriets lunchseminarium om lärarens och skolledarens demokratiska uppdrag och insatser i socioekonomiskt utsatta områden. Seminariet tillägnas Eva Högberg, lärare och nominerad till lärarutmärkelsen Pennsvärdet 2020, för hennes viktiga pedagogisk insats för sina elever på Långmosseskolan i Göteborg.

 

Per Svensson, journalist och författare och mottagare av Frihetspennan 2020, inledningstalar om skolan som hemvist för bildning.

I samtal med Eva Högberg, lärare på Långmosseskolan, lyfts konkreta exempel på hur lärare verkar för att säkerställa att en högre andel elever i socioekonomiskt utsatta områden lämnar grundskolan med gymnasiebehörighet.

Det avslutande panelsamtalet med Anders Duvkär, chef för skolans organisation och ledning på Skolverket, och Åsa Hirsh, universitetslektor och utbildningschef för rektorsprogrammet på Göteborgs Universitet, fokuserar på skolans kompensatoriska uppdrag och vilka insatser, utmaningar och kritiska åtgärder som är avgörande för att stärka läraren och skolledaren i sitt demokratiska uppdrag.

När: 3 december 12:00-13:00

Anmälan: anmäl dig här!

Program: 

12.00 Välkommen

Maria Wallin, Berättarministeriet, introducerar dagens seminarium

12.10 Inledningsanförande

Per Svensson, journalist och författare, om skola, bildning och demokrati

12.20 Samtal med läraren Eva Högberg

Eva Högberg, nominerad till Pennsvärdet 2020, uppmärksammas för sin viktiga pedagogiska insats i samtal med Berättarministeriets Angelina Drakopoulos

12.35 Panelsamtal

Om utmaningar och möjligheter i lärarens och rektorns kompensatoriska uppdrag med Anders Duvkär, Skolverket och Åsa Hirsh, Göteborgs Universitet

13:00 Tack!

 

Stiftelsen Berättarministeriet driver sedan 2011 utbildningscenter för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Verksamheten bedrivs i Stockholm-Husby, Stockholm-Hagsätra, och Gamlestaden i Göteborg. Berättarministeriet vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet. Kontakt


Amanda Olsson

amanda.o@berattarministeriet.se

073- 682 31 14