Den 17 januari händer det, Mot nya höjder är på gång igen! Då ska nämligen vi och Tekniska museet skriva under en avsiktsförklaring. Tanken är att Mot nya höjders arbetssätt ska spridas nationellt. Vi berättar mer om hur när vi ses.

Mot nya höjder brinner för att öka elevers intresse för naturvetenskap, teknik och matematik och vill fler skolor runt om i landet vara med är vi grymt glada. Under höstterminen 2016 var 5176 elever anmälda, varav 339 gick i skolor utanför Kronoberg. Nu vill vi tillsammans med Tekniska museet sprida Kronobergsmodellen även till övriga Sverige.

- Vi har samarbetat med Mot nya höjder vid flera tillfällen de senaste åren och har gång på gång slagits av vilken drivkraft och engagemang som finns i Kronoberg. Vi är intresserade av deras arbetsmetoder och vill att fler lärare, elever och företag får ta del av Kronobergsmodellen, säger Peter Skogh, Tekniska museet.

Kul om du kommer till Toy Tech, Kungsgatan 1 i Växjö tisdagen den 17 januari klockan 14.00!

Du kommer att träffa:
Marcus Brunskog, projektledare Mot nya höjder
Peter Skogh, Museidirektör Tekniska museet
Olof Björkmarker (S), ordförande i Mot nya höjders styrgrupp
Peter Aronsson, Prorektor Linnéuniversitetet

Mot nya höjder vill öka elevers intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Vi vill också hitta mötesplatser och former för samarbete mellan skola och näringsliv. Två mål som tillsammans är en förutsättning för Kronobergs framtida kompetensförsörjning.  Mot nya höjder drivs av Region Kronoberg, Linnéuniversitetet, GoTech och Länsstyrelsen i Kronobergs län. Huvudägare för projektet är Region Kronoberg.Vart fjärde år väljer du som bor i Kronoberg vilka politiska partier som ska besluta om regionens inriktning och utveckling. I Region Kronoberg samlas ansvaret för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet. Hälso- och sjukvård dominerar verksamheten.


Kontakt