Stroke kallas också slaganfall och beror på hjärninfarkt eller blödning i hjärnan. Efter stroken kan patienten få rörelsehinder, känselstörningar och svårigheter att tänka och tala. Stroke är den vanligaste orsaken till långvarigt vårdberoende. Varje år drabbas 30 000 svenskar.Forskningen om stroke genomgår just nu en revolutionerande utveckling. Under de senaste åren har kunskaperna om strokerehabilitering kraftigt fördjupats, och det finns nu nya metoder för att minska skadan och påskynda återhämtningen.Presskonferens

I samband med konferensen hålls imorgon en presskonferens. Efter en kort presentation av konferensens syfte och innehåll berättar flera svenska och internationella stroke- och rehabiliteringsforskare om sina senaste vetenskapliga rön.Presskonferensen äger rum torsdagen den 27 april klockan 12.15 i Svenska mässan i Göteborg, sal J1, Mässans gata 5, våning 2.Välkomna!För mer information:

Elin Lindström Claessen

vik. pressansvarig, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Telefon: 031-773 3869, 070-829 43 03

e-post: elin.lindstrom@sahlgrenska.gu.seKontakt


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anne-Charlotte Horgby

Kommunikationschef

anne-charlotte.horgby@vgregion.se

031-3421000

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-3421000