Styrelsen för SU sammanträder måndagen den 18 december på SU/Östra. På agendan finns ett beslutsärende om upphandling av ambulansverksamhet. Totalt rör det sig om över 100 miljoner kronor och cirka 150 personer berörs direkt eller indirekt.

Beslutshandlingen får ni först när styrelsen fattat beslut om val av leverantör.

Med anledning av detta inbjuder vi till en pressträff direkt efter styrelsemötet

Dag: måndagen den 18 december klockan 16.30 (direkt efter styrelsen) Plats: Nya psykiatribyggnaden på SU/Östra, våning 3, konferensrum 3177

Välkomna!

Ann-Christine Andersson Kanslichef Sjukhusdirektörens stab Sahlgrenska Universitetssjukhuset Telefon 031-342 38 01 eller 0736-60 17 35 E-post: ann-christine.c.andersson@vgregion.seKontakt


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anne-Charlotte Horgby

Kommunikationschef

anne-charlotte.horgby@vgregion.se

031-3421000

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-3421000