Illustration Christina Teuchler

”Behöver högskolor och universitet bli bättre på att stötta personer med Aspergers syndrom?”

RUSTA-projektet bjuder in till en temadag den 22 maj, på Kungliga tekniska högskolan för att lyfta och synliggöra studiesituationen för studenter med Aspergers syndrom. Målet med dagen är att förmedla erfarenheter, lärdomar och insikter från arbetet med det utökade studentstödet

Autism- och Aspergerförbundet har i samarbete med Misa AB och Kungliga Tekniska högskolan (KTH) bedrivit det treåriga RUSTA-projektet på KTH som finansieras av Allmänna Arvsfonden. RUSTA står för rätt utvecklat stöd till studenter med Aspergers syndrom. Projektet har erbjudit ett utökat stöd till studenter med asperger som komplement till det stöd som högskolor och universitet erbjuder studenter med funktionsnedsättning.

Gör din anmälan på www.autism.se/konferensersenast måndagen den 15 maj.

Temadagen är kostnadsfri och har ett begränsat antal platser.

När: Måndag den 22 maj 2017, klockan 12.30-16.00.
Var: Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm
        Lindstedtsvägen 26, sal: F2.

För frågor kontakta  Monica Barsch på monibars@kth.se

 .Misa vänder sig till personer som har en önskan om att få arbeta och har svårigheter att på egen hand ta sig fram i arbetslivet. Vi arbetar med att matcha personens resurser och positiva egenskaper med passande arbetsplats och arbetsuppgifter. Vår ambition är att möjliggöra en anställning i de fall personen har det som mål. Vår grundidé är att alla som vill kan delta i arbetslivet med rätt stöd.


Kontakt


Camilla Gabrielli

Marknadskoordinator

camilla.gabrielli@misa.se

08-58410645

070-992 14 81

Åsa Maria Goop

VD

asa.goop@misa.se

08-580 813 40

Lennart Jönsson

Ägare - Styrelseordförande

lennart.jonsson@misa.se

08-580 813 40

070-852 99 88