Det är många människor som vaccinerat sig mot säsongsinfluensa i år. Redan nu har betydligt fler personer i Västra Götaland vaccinerat sig, jämfört med föregående säsong. Sedan några dagar är vårt upphandlade vaccin ersatt av ett annat motsvarande vaccin. Nu meddelar leverantören att även ersättningsvaccinet håller på att ta slut i lagren.

- Det går fortfarande att vaccinera sig på vårdcentralerna i Västra Götalandsregionen, säger biträdande smittskyddsläkare Gunilla Ockborn, Smittskydd Västra Götaland.

Vaccinet mot säsongsinfluensa rekommenderas till personer i riskgrupp (se nedan) för att minska risken för allvarlig sjukdom.

I nuläget är det mycket få personer som är sjuka i influensa i Sverige. När smittspridningen är stor i samhället kan man minska risken att bli smittad genom att inte umgås med sjuka personer, undvika folksamlingar inomhus och ha god handhygien. Det finns läkemedel som kan minska symtomen i influensa om behandlingen påbörjas tidigt. Om en person i riskgrupp blir sjuk i influensa bör man i tidigt skede kontakta vården.

 

Grupper som rekommenderas vaccination

Du löper större risk att bli allvarligt sjuk av influensa om du har fyllt 65 år, är gravid eller har någon av följande sjukdomar:

  • Kronisk lungsjukdom, till exempel KOL och svår astma
  • Kronisk hjärtsjukdom
  • Diabetes
  • Kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller medicinering
  • Kronisk leversvikt eller njursvikt
  • Annan sjukdom som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft, till exempel extrem fetma, neuromuskulär sjukdom eller flerfunktionshinder.

 

 

 

Kontaktperson: Gunilla Ockborn, biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Västra Götaland
tel: 010-441 24 30


Bifogade filer

 Release


Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Patrik Rosell

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se