Svenska Filminstitutet informerar om anmälningsförfarande, deadlines och villkor för anmälan av svensk lång spel- och dokumentärfilm samt kategorin Bästa utländska film till Guldbaggen 2020.

Nedan följer viktig information för dig som ska anmäla film till Guldbaggen 2020.
 

SVENSK LÅNG SPEL- OCH DOKUMENTÄRFILM

För att en långfilm ska vara nomineringsbar till Guldbaggen ska producenten för filmen anmäla detta till Svenska Filminstitutet och Guldbaggens juryadministration. Anmälan görs genom att fylla i Guldbaggens anmälningsformulär (länk nedan).

Anmälan ska i första hand ske i samband med filmens premiär, före premiärdagen. Detta för att juryledamöterna i nomineringsgrupperna ska hinna se alla anmälda filmer kontinuerligt under året. Ni finner rekommenderade deadlines för respektive vår-, höst- och vinterpremiärer nedan. 

Regelverk:
Nomineringarna ska avse prestationer från innevarande kalenderårs svenska spelfilmer och dokumentärfilmer med en visningstid motsvarande över 60 minuter. För att kvalificeras för tävlan till Guldbaggen ska filmen distribueras med öppna biogravisningar under minst sju (7) dagar i Sverige. Kravet för att biograflanseringen ska godkännas är att filmens visningar registreras i Bioguiden hos Filmägarnas kontrollbyrå. Visningsunderlag måste kunna uppvisas därifrån. Filmen ska även betraktas som svensk (svensk huvudproducent med svenskt majoritetsägande).

För dokumentärfilmer kvalificeras också filmen om den har blivit uttagen till tävlan vid någon eller flera av följande filmfestivaler: Cannes, Berlin, Venedig, CPH:DOX, Sundance eller IDFA. Vid den sistnämnda kan producent välja att istället anmäla filmen till kommande år om svensk biograflansering ska ske påföljande år. En film kan endast anmälas för ett Guldbagge-år.

Rekommenderade deadlines:

  • Vårpremiärer ska anmälas senast 1 maj (filmer med vårpremiär som ännu ej anmält sig, ber vi inkomma med anmälan snarast)
  • Sommar- och höstpremiärer ska anmälas senast 1 september
  • Vinterpremiärer och samtliga ska anmälas senast 15 november

Observera! Inga anmälningar tas emot efter 15 november.

Anmäl din film här!

 

BÄSTA UTLÄNDSKA FILM

Svenska distributörer av biografvisad internationell film får anmäla max tre (3) titlar till tävlan i kategorin. Filmen ska inte ha svenskt majoritetsägande. För att Filminstitutet ska ha möjlighet att administrera juryförfarandet ska distributören erbjuda streaminglänk eller DVD/Blu-ray för juryn att nyttja. Dessa ska kunna användas av samtliga juryledamöter fram till och med dagen för röstning.

Det är distributören av anmäld film som ansvarar för att erbjuda visningsalternativ (så som fribiljetter eller pressvisningar) dock är endast streaminglänk eller DVD ett krav. Under året assisterar Svenska Filminstitutet med att distribuera fribiljetter, information om pressvisningar med mera från distributörerna till juryledamöterna.

Har distributören ingen möjlighet att erbjuda visningssätt av filmen för samtliga juryledamöter förbehåller sig Juryadministrationen rätten att utesluta filmen ur tävlan.

Rekommenderade deadlines:

  • Vårpremiärer ska anmälas senast 1 maj (filmer med vårpremiär som ännu ej anmält sig, ber vi inkomma med anmälan snarast)
  • Sommar- och höstpremiärer ska anmälas senast 1 september
  • Vinterpremiärer och samtliga ska anmälas senast 15 november

Observera! Inga anmälningar tas emot efter 15 november.

Anmäl din internationella film här!

(Vänligen notera att producenter till filmer som tidigare inte har erhållit produktions-, distributions- eller visningsstöd från Filminstitutet och därmed inte levererat säkerhetsmaterial för bevarande, måste göra detta. Syftet är att bevara film- och dokumentationsmaterial om de tävlande filmerna för framtida generationer. Producenter till filmer som berörs kommer att kontaktas separat.) 

För kortfilm gäller särskilda regler. Det kompletta regelverket gällande nomineringsprocessen finns här.

För frågor som rör Guldbaggen, nomineringsprocedur och anmälan, vänligen kontakta Guldbaggens juryadministration:
 

Ebba Rydqvist Ryan
Juryadministration, Guldbaggen
Telefon: 08-665 12 04

ebba.rydqvist.ryan@filminstitutet.se

 

Filminstitutet och Guldbaggen ser fram emot ett spännande filmår!

Följ oss på sociala medier:

Facebook_TransparentTwitter_TransparentInstagram_Transparent


Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. 
Läs mer: filminstitutet.sesvenskfilmdatabas.seguldbaggen.se 


Kontakt


Per Perstrand

Kommunikatör / Communications Officer – Press

per.perstrand@filminstitutet.se

+46(0)8 665 12 16

+46(0)70 491 61 13

Jan Göransson

Presschef / Head of Press

Jan.Goransson@filminstitutet.se

+46 (0)8-665 11 00

+46 (0)8-665 11 61

+46 (0)706 03 03 62

Martin Frostberg

Kommunikation / Communications & PR

martin.frostberg@filminstitutet.se

+46 8 665 12 12

Torkel Stål

Analytiker / Analyst

torkel.stal@filminstitutet.se

+46 (0)8-665 11 00

+46 (0)8 665 11 40

+46 (0)70 330 42 34