I samarbete med Arabiska föreningen informerar Region Kronoberg om coronaviruset på Godsmagasinet i Ljungby.

Media välkomnas att närvara vid informationstillfället som äger rum i morgon onsdagen den 13 maj kl 11-12:30. 20-25 personer väntas delta.

Deltar från Region Kronoberg gör Jenny Folkesson, folkhälsoutvecklare, och Hanin Mshenesh, undersköterska på IVA i Ljungby, som talar arabiska.

Detta är en fortsättning på det arbete med hälsokommunikatörer som informerar på olika språk som Region Kronoberg påbörjade i mitten av april.

Kontakt

Jenny Folkesson
0470-58 63 91, 0735-212788


Vart fjärde år väljer du som bor i Kronoberg vilka politiska partier som ska besluta om regionens inriktning och utveckling. I Region Kronoberg samlas ansvaret för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet. Hälso- och sjukvård dominerar verksamheten.


Kontakt