Kommunstyrelsens arbetsutskott, förvaltningschefer och respektive VD för de kommunala bolagen samlades under onsdag den 11 mars för en gemensam genomgång av läget kring coronaviruset. Under genomgången informerades också vilket arbete som pågår i verksamheterna för att motverka smittspridning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har idag, den 11 mars, vid ett extrainsatt möte beslutat följande:

  • Kalmar kommun går från och med nu upp i stabsläge. Det innebär att särskilt utpekade tjänstepersoner arbetar och följer frågan dygnet runt. Staben håller ihop arbetet och följer utvecklingen. Staben arbetar på uppdrag av kommundirektören.
  • Restriktivitet när det gäller resor gäller sedan tisdag den 10 mars. Det gäller både arbetsrelaterade och privata resor.
  • Barn i förskolan och skolan som uppvisar symptom på förkylningar eller sjukdom ska stanna hemma. Barnen ska vara symptomfria i två dagar innan de återvänder till skola eller förskola.
  • Personal som visar symptom på förkylningar eller sjukdom ska stanna hemma.
  • Regeringen har idag aviserat att man tar bort karensavdrag och avsätter ytterligare en miljard för att täcka kostnader för att bekämpa coronaviruset. Alla kostnader som uppkommer med anledning av smittan ska mot denna bakgrund särredovisas i Kalmar kommun.
  • Kalmar kommun och dess bolag har sedan tidigare en plan för resursbortfall vid särskilda händelser. Den är aktiverad sedan några dagar. Förvaltningar och bolag ska rapportera om det uppstår problem med bemanningen framåt. Vi tittar på ökad samverkan mellan förvaltningar och bolag för att vid behov kunna hjälpa varandra.
  • Anhöriga som har förkylningar eller andra symptom bör undvika att besöka vård- och omsorgsboenden i Kalmar kommun. Detta med syfte att skydda våra mest utsatta äldre och andra riskgrupper från smitta.
  • Guldfesten som skulle genomförts på lördag den 14 mars flyttas till hösten 2020. Vi följer därmed det beslut som regeringen tagit kring evenemang som samlar fler än 500 personer.  
  • Kommunen kommer att genomföra en risk- och sårbarhetsanalys gällande evenemang och större sammankomster som är planerade.

I övrigt hänvisar vi till den information som lämnas av Folkhälsomyndigheten och Utrikesdepartementet. Vi följer hela tiden utvecklingen och kommer fatta nya beslut vid behov.
 

För mer information, kontakta:

Kommunikationschef Christina Bringfors Dahlgren, 0480-45 00 36, christina.bringfors-dahlgren@kalmar.se 

Kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S), 070-374 43 03, johan.persson@kalmar.se

Kommundirektör Annette Andersson, 0480-45 75 20, annette.andersson@kalmar.se   


Kalmar är en av Sveriges mest historiskt intressanta städer belägen i en region som har framtiden för sig. Vi är en av landets yngsta universitetsstäder och rankas år efter år i den absoluta Sverigetoppen när Reseguiden listar årets sommarstäder. Vill man se världen finns regionens flygplats här med flera dagliga avgångar till Stockholm och en omfattande chartertrafik. Vi har direkttåg till Malmö/Köpenhamn och Göteborg samt många avgångar också mot Stockholm. På sommaren passerar alla som ska till och från Öland vår vackra stad. 

Med havet integrerat i staden, stora spännande byggprojekt, stränder mitt i centrum, flera stora idrottsevenemang och en fantastisk landsbygd vill över 90 procent av kommunens 68 500 invånare rekommendera vänner och bekanta att flytta hit. Välkommen du också!

 


 Kontakt


Christina Bringfors-Dahlgren

Kommunikationschef

christina.bringfors-dahlgren@kalmar.se

0480-45 00 00

0480-45 00 36

072-740 82 41