Fotograf/Källa: KSRR

Snöandet vill inte riktigt ge sig, men än så länge är ingen av dagens rundor inställda.

Efter en mer eller mindre snöfri natt var morgonens förhållanden mer gynnsamma än tidigare och vi kunde rulla ut med alla våra bilar som planerat.

Alla fordon är fortsatt dubbelbemannade, men det är fortfarande problematisk att ta sig fram på vissa håll.

Vi påminner om att skotta bort snövallar framför och omkring kärlet. Halkbekämpa om det behövs och låt kärlet stå framme tills det är tömt.

Om kärl som blivit kvarlämnat tidigare i veckan är fullt, får extrasäckar i motsvarande volym som kärlet ställas ut i väntan på tömning.

Tack för hjälpen!

 KSRR är ett kommunalförbund med uppgift att omhänderta hushållens avfall inom Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås kommuner. Inom förbundet bor det ca 130 000 invånare och KSRR har ca 38 000 abonnenter. 5 000 sopkärl töms varje dag och våra återvinningscentraler besöks av ca 1 200 fordon. Vid vår avfallsanläggning på Moskogen hanterar och behandlar vi alla typer av avfall. Hos KSRR arbetar ca 80 medarbetare, vårt uppdrag utförs i såväl egen regi som av upphandlade entreprenörer. Verksamheten är helt taxefinansierad och KSRR omsätter ca 160 Mkr årligen.


Kontakt


Ulrika Bergström

Kommunikationsansvarig

ulrika.bergstrom@ksrr.se

070-654 02 41