Fotograf/Källa: KSRR

Snöandet vill inte riktigt ge sig, men än så länge är ingen av dagens rundor inställda.

Efter en mer eller mindre snöfri natt var morgonens förhållanden mer gynnsamma än tidigare och vi kunde rulla ut med alla våra bilar som planerat.

Alla fordon är fortsatt dubbelbemannade, men det är fortfarande problematisk att ta sig fram på vissa håll.

Vi påminner om att skotta bort snövallar framför och omkring kärlet. Halkbekämpa om det behövs och låt kärlet stå framme tills det är tömt.

Om kärl som blivit kvarlämnat tidigare i veckan är fullt, får extrasäckar i motsvarande volym som kärlet ställas ut i väntan på tömning.

Tack för hjälpen!

 Kretslopp Sydost är ett kommunalförbund som ansvarar för att omhänderta hushållens avfall, informera om källsortering och verka för minskat avfall inom våra medlemskommuner Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn, Torsås, Sävsjö, Vetlanda och Uppvidinge. Inom förbundet bor det ca 185 000 invånare. Vid vår avfallsanläggning på Moskogen hanterar och behandlar vi alla typer av avfall. Hos Kretslopp Sydost arbetar ca 90 medarbetare och vårt uppdrag utförs i såväl egen regi som av upphandlade entreprenörer. Verksamheten är helt taxefinansierad och Kretslopp Sydost omsätter ca 205 Mkr årligen.


Kontakt


Madeleine Åkesson

Kommunikationsansvarig

madeleine.akesson@kretsloppsydost.se

072-466 57 31

Maria Schade

Förbundsdirektör

maria.schade@kretsloppsydost.se

076-787 28 77