och en av tjugo har nedsatt njurfunktion. Hos äldre över 70 år ökar andelen med nedsatt njurfunktion till över 20 %. Njursvikt är en dold folksjukdom som är allvarlig – men ofta behandlingsbar om upptäckten sker i tid. Tidig upptäckt innebär att sjukdomen kan hejdas eller begränsas och allvarlig njursvikt i många fall undvikas.

För mindre än 25 år sedan var njursvikt en vanlig dödsorsak hos äldre och dialysbehandling av äldre var ovanligt. Idag kan äldre och sjukare patienter behandlas med dialys på ett säkert sätt då njurfunktionen sviktar. Fler och fler patienter behandlas med dialys eller är njurtransplanterade och lever länge med sin behandling. Idag finns dessutom flera olika behandlingsalternativ att välja
mellan.

Håkan Hedman, förbundsordförande i Njurförbundet, säger: det har skett en fantastisk utveckling. Jag mötte nästan aldrig någon patient som hade fyllt 60 år då jag själv hade dialys under slutet av 1970-talet.
Överlevnaden bland dialyspatienter och njurtransplanterade blir bättre och vi har många patienter över 80 år som har god livskvalitet trots att de ofta även har andra sjukdomar säger docent Peter Bárány, ordförande i Svensk Njurmedicinsk Förening.

Lena Alexandersson, sjuksköterska och ordförande i Svensk Njurmedicinsk
Sjuksköterskeförening
, säger att äldre som har dialys oftast fungerar riktigt bra. Det ställer dock
speciella krav på vården för att vi ska kunna möta de behov som äldre har på omvårdnad och stödinsatser. För att vi ska klara av den ökande gruppen av äldre dialyspatienter behöver vi troligen mer resurser framhåller Lena Alexandersson.

För mer information kontakta gärna:

Håkan Hedman, förbundsordförande i Njurförbundet, www.njurforbundet.se, tel. 070-718 16 70, 

Peter Bárány, ordförande i Svensk Njurmedicinsk Förening, www.njur.se, tel. 073-699 47 30.

Lena Alexandersson, ordförande i Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening, www.snsf.eu, tel. 073-271 86 66.

Vid önskemål om intervjuer med patient eller med sjukvårdspersonal kontakta någon av ovanstående personer.

Fakta:  Cirka 4 000 personer har dialys i Sverige. Drygt 5000 lever med transplanterad njure. Medelåldern för njursjuka som har dialys är 66 år. Behovet av dialys ökar årligen med 2 – 4 procent. Vanliga orsaker till njursvikt är kronisk njurinflammation, diabetes, högt blodtryck och hjärt- kärlsjukdom.

 

 


 Njurförbundet är en ideell organisation bildad 1969 med övergripande uppgift att bevaka njursjukas intressen i samhället.


Kontakt


Håkan Hedman

Förbundsordförande

hakan.hedman@njurforbundet.se

070-718 16 70

Sara Norman

Verksamhetschef

sara.norman@njurforbundet.se

Växel: 08-546 40 500

Direkt: 08-546 40 501

070-33 66 401