Den svenska läkaren Ingrid le Roux har arbetat i över fyrtio år i Sydafrikas fattigaste kåkstäder. Idag meddelar Karolinska Institutet att hon utnämns till medicine hedersdoktor.

– Att bli hedersdoktor vid Karolinska Institutet är fantastiskt. Jag kan knappt tänka mig en större ära än att få det erkännandet av ett så internationellt erkänt universitet. Det ger uppmärksamhet åt arbetet med kvinnor och barn, som alltid varit längst ned på prioritetslistan för sjukvården i många utsatta områden, säger Ingrid le Roux.

Som utsänd av Svenska kyrkan har Ingrid mött den brutala apartheidpolitiken, den förgörande fattigdomen och människors livsöden. Hennes livsverk är Philanis hälsokliniker för barn- och mödravård med de berömda mentormammorna. Som ärkebiskop Desmond Tutus husläkare har Ingrid le Roux funnits i händelsernas centrum genom hela Sydafrikas moderna historia.

"Till hedersdoktor vid Karolinska Institutet kan dels utses akademiker som gjort storartade insatser för vetenskapen, storartade insatser för mänskligheten eller storartade insatser för Karolinska Institutet, dels personer som inte uppnått doktorsexamen genom formella prestationer men som på andra sätt gynnat forskning och utveckling..." står det på Karolinska Institutets hemsida.

Hedersutnämnandet kommer att promoveras i Stockholms stadshus den 4 maj 2018.

Här kan du läsa ett smakprov ur biografin Ingrid le Roux

Sofie Kalodimos
Pressansvarig
0766 77 76 14
sofie.kalodimos@verbum.seLedande utgivare av teologisk litteratur och livsfrågelitteratur


Kontakt


Sofie Kalodimos

Marknadsansvarig Bok

sofie.kalodimos@verbum.se

0766 77 76 14

Åsa Svedin

Marknadsansvarig

asa.svedin@verbum.se

070 193 82 28