Hon har arbetat i 40 år i Sydafrikas fattigaste kåkstäder. Hon har vårdat Nelson Mandela och Desmond Tutu. Under tre tillfällen på helgens bokmässa pratar Ingrid le Roux om mission, mod och biografin om sitt liv.

Ingrid le Roux arbetsliv har ofta handlat om att våga och att bilda. Under bokmässan Bok och bibliotek i Göteborg i helgen, har Ingrid Le Roux fått tre programpunkter. Bland annat samtalar hon tillsammans med Anders Kompass om just bildning, mod och motstånd. Samtalsledare är KG Hammar. 

På Se människan-scenen har Ingrid le Roux och Gunilla Hallonsten en samtalspunkt som de kallar "Ett liv för andra".

Under bokmässan finns också möjlighet att träffa flera andra av Verbums författare. Stefan Edman, som i dagarna kommer med boken Mot alla odds? När hjärnan tvivlar men hjärtat vill tro, kommer under lördagen signera böcker i Verbums monter G02:08.

Verbums författare Karin Johannesson och Jesper Svartvik kommer båda ha samtalspunkter på Se människan- respektive Bildningsscenen och de kommer hålla morgonmeditationer på Se människan-scenen.

Här är programpunkter för Verbums författare och seminarium: https://www.verbum.se/bokmassanLedande utgivare av teologisk litteratur och livsfrågelitteratur


Kontakt


Sofie Kalodimos

Marknadsansvarig Bok

sofie.kalodimos@verbum.se

0766 77 76 14

Åsa Svedin

Marknadsansvarig Bok, Gudstjänst & teologi, konfirmandmaterial

asa.svedin@verbum.se

070 193 82 28