Omslag Kyrkoordning 2021 Fotograf/Källa: Omslag Anders Stjärna

Årets utgåva av Kyrkoordningen innehåller ett inledande pedagogiskt avsnitt om kyrkovalet och de indirekta val som ska ske efter valet är genomfört. Här får läsaren bland annat veta vilka val som ska äga rum och hur de ska genomföras.

Vem kallar till det nyvalda kyrkofullmäktige? Hur arbetar en valberedning? Hur formulerar man ordningen för ersättarnas inträde vid tjänstgöring är exempel på frågor som besvaras. Med Kyrkoordningens valutgåva får du vägledning i hela processen.

Boken innehåller som vanligt angränsande lagstiftning såsom begravningslagen och delar av kulturmiljölagen men även utdrag ur äktenskapsbalken och lagen om Svenska kyrkan och övriga lagar som tillkom i samband med ändringen av relationerna mellan Svenska kyrkan och staten.

Kyrkoordningen är ett viktigt arbetsredskap för alla de som behöver känna till och kunna tillämpa de bestämmelser, lagar och förordningar som särskilt avser Svenska kyrkan.

Kyrkoordningen kommer ut varje år och vart fjärde år kommer även Kyrkoordningen med kommentarer.

 

Produktinformation

Titel: Kyrkoordning 2021. Med angränsande lagstiftning för Svenska kyrkan

Redaktör: Per Westberg

Förlag: Verbum AB

Omslag: Anders Stjärna

ISBN: 978-91-526-3853-8

Utgivning: 1 februari 2021

Pris från: 299 kr/st

 

Verbum skapar, distribuerar och marknadsför produkter och tjänster i tryckta och digitala kanaler mot den kyrkliga marknaden. Genom gediget kunnande om församlingarnas behov levererar vi relevant och värdeskapande innehåll. Vår målsättning är att hjälpa församlingarna att stärka sina verksamheter och nå sina mål.
Kontakt


Sofie Kalodimos

Projektledare Frälsarkransen

sofie.kalodimos@verbum.se

0766 77 76 14

Åsa Svedin

Marknadsansvarig

asa.svedin@verbum.se

070 193 82 28