För att fortare nå miljömålen driver Naturvårdsverket en innovationstävling för en mer transformativ infrastruktur. Den 19–20 mars träffas tävlingsdeltagarna på Gotland för tävlingens fjärde internat, denna gång med inspiration från ny cementproduktion och beteendepsykologi. En av de unika delarna i tävlingen är att lagen består av konkurrenter som måste jobba tillsammans för att hitta nya innovationer och lösningar.

Naturvårdsverket driver tävlingen för att hitta nya lösningar och innovationer i miljöarbetet så att Sverige fortare kan nå miljömålen. Nya lösningar med större effekt krävs för ett bättre klimat. De tävlande har till uppgift att bygga Öresundsbron på nytt – med nollutsläpp av växthusgaser. Naturvårdsverket har tillsammans med andra myndigheter format två tävlande lag med representanter från cement- och stålindustrin, bygg- och anläggningsbranschen, universitet och forskningsinstitut. Totalt deltar 29 myndigheter, företag och organisationer i initiativet.

Tävlingsinternatet på Gotland kommer att hämta inspiration från ny cementproduktion, beteendepsykologi samt naturens gratisarbete i form av ekosystemtjänster. Du som journalist får möjlighet att träffa samtliga tävlingsdeltagare, experter från respektive område och innovationsexperter från Naturvårdsverket.

Tid: 19 mars kl 10.00–17.30, 20 mars kl 8.30–15.00

Plats 19 mars: Cementa, Skolgatan 6, Slite

samt Clarion Hotell Wisby, Strandgatan 6, Visby

Plats 20 mars: Clarion Hotell Wisby, Strandgatan 6, Visby

Anmälan och mer information, kontakta:
Eva Dalenstam,
innovationssamordnare, 076-115 15 06, eva.dalenstam@naturvardsverket.se,

För ytterligare information, kontakta:
Anneli Nivrén,
presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Läs mer om tävlingen: www.naturvardsverket.se/innovationstavling

Naturvårdsverket är en myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi har en drivande roll i miljöarbetet. Vårt uppdrag är att rikta kraften i samhället – myndigheter, organisationer, kommuner och näringsliv – för att nå miljömålen i Sverige, EU och internationellt. Vi är pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Totalt är vi cirka 500 anställda på våra kontor i Stockholm och i Östersund.Naturvårdsverket är en myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi har en drivande roll i miljöarbetet. Vårt uppdrag är att rikta kraften i samhället – myndigheter, organisationer, kommuner och näringsliv – för att nå miljömålen i Sverige, EU och internationellt. Vi är pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Totalt är vi cirka 500 anställda på våra kontor i Stockholm och i Östersund.


Kontakt


Anneli Nivrén

Presschef

anneli.nivren@naturvardsverket.se

010-698 13 00

070-206 37 27

Berit Oscarsson

Kommunikationschef

berit.oscarsson@naturvardsverket.se

010-698 13 61

076-115 15 25

Björn Risinger

Generaldirektör

bjorn.risinger@naturvardsverket.se

010-698 13 53

070-840 41 63