10 – 11 maj möts representanter från sex olika länder i Ronneby för att diskutera hur de kan arbeta för ökad integration av förnybar energi i byggnader, delta på en solcellsutbildning, samt besöka Hällaryds närvärmecentral och Olsgårdens solcellspark.

10 maj träffas projektpartner från sex olika länder på Soft Center i Ronneby för att diskutera hur de i sina respektive regioner kan påverka stöd för att integrera egenproducerad energi i byggnader. Lisa Apelman från Cefur föreläser om konceptet Cradle to cradle för energi i byggnader.Olofströmshus nya on-line-system för mätning av energiproduktion och -användning, presenteras. Dagen innehåller också studiebesök, på den bioenergidrivna närvärmecentralen i Hällaryd och till en villa som får sin energi från en kombination av bergvärme och solel.

11 maj deltar över hundra personer från privat och offentlig sektor på dagens solcellsutbildning. Johan Lindahl från Svensk Solenergi, föreläser om solelens trender och marknad. Jouri Kanters, arkitekt och universitetslektor från Lunds Tekniska Högskola, berättar om solenergi i bebyggelse. Det blir också en workshop på temat att underlätta för solenergi i fysisk planering. Dagen avslutas med ett studiebesök på äldreboendet Olsgården. Olsgården med sina solcellsinstallationer är ett praktiskt exempel på egenproducerad förnybar energi i byggnader.

”Vi hoppas att fler fastighetsägare ska bli intresserade av att satsa på energiproduktion till sina egna byggnader. Genom erfarenhetsutbyte med andra länder kan vi diskutera vad vi på regional nivå kan göra för att underlätta satsningar på förnybar energiproduktion, till exempel solceller, säger projektledare Katrine Svensson”

Datum: 10 – 11 maj Tid: 09.00- 17.30 10 maj, samt 09.00 – 16.00 11 maj

Plats: Soft Center, Fridhemsvägen 8, Ronneby

Mer information om projektet om integrerad förnybar energi i byggnader: https://www.interregeurope.eu/enerselves/ 

För mer information och intervjuer, kontakta

Katrine Svensson

073-508 85 29, katrine.svensson@energikontorsydost.se

Pierre Ståhl

070-688 75 20, pierre.stahl@energikontorsydost.se
Energikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Arbetet utförs i nära samverkan med privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, samt myndigheter och europeiska partners.


Kontakt


Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56