The Recyclable Advert Fotograf/Källa: The Recyclable Advert

Att samla uttjänta elektronikprodukter hemma i lådor och skåp är en dålig deal för miljön - lämna dem till oss istället!

Idag, måndag 14 oktober, uppmärksammas International E-waste Day för andra gången. Syftet är att sätta fokus på hur vi tillsammans kan minska miljöpåverkan från elavfall.

Elektronikprodukter innehåller många skadliga ämnen, som om de hanteras fel, kan läcka ut i naturen. Därför är det så viktigt att man lämnar sitt elavfall på rätt ställe.

För att tillverka ny elektronik krävs så kallat jungfruligt material, som kisel, kobolt, kadmium och aluminium. Det innebär stora påfrestningar för miljön och kräver omfattande gruvdrift för att bryta de ändliga råvarorna.

Mycket av materialet i de gamla elprodukterna kan faktiskt  återvinnas. KSRR tar emot elektronik på alla sina återvinningscentraler.

All elektronik omfattas dessutom av producentansvar. Det innebär att den som sätter elutrustning på marknaden är ansvarig för produkten under och efter dess livstid. 
Läs mer om producentansvar för elektronik på El-Kretsens egen hemsida.

Ingen kan göra allt, men du kan göra något:

  • Köp inte nya grejer förrän du verkligen är i behov av nytt.
  • Välj produkter som är designade för cirkularitet och som kan få flera liv genom att repareras, uppgraderas och renoveras.
  • Sälj eller byt de saker som fortfarande fungerar.
  • Lämna ditt elavfall på någon av våra återvinningscentraler. Många butiker som säljer elektronik tar också tillbaka sakerna när de är uttjänta.

Om International E-waste Day

Syftet med International E-waste Day är att uppmuntra konsumenter att lämna sitt elavfall till återvinning. Bakom initiativet står WEE Forum, en Europeisk organisation för insamling och återvinning av elektroniskt avfall, samt mer än 100 medlemmar och externa intressenter.

Fler än 100 organisationer från 44 länder står bakom initiativet att uppmuntra till återvinning av elavfall.

Hjälp till att sprida budskapet.
Här finns tre olika reklamfilmer som du kan anpassa till ditt eget företag eller organisation: The Recyclable AdvertKSRR är ett kommunalförbund med uppgift att omhänderta hushållens avfall inom Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås kommuner. Inom förbundet bor det ca 130 000 invånare och KSRR har ca 38 000 abonnenter. 5 000 sopkärl töms varje dag och våra återvinningscentraler besöks av ca 1 200 fordon. Vid vår avfallsanläggning på Moskogen hanterar och behandlar vi alla typer av avfall. Hos KSRR arbetar ca 80 medarbetare, vårt uppdrag utförs i såväl egen regi som av upphandlade entreprenörer. Verksamheten är helt taxefinansierad och KSRR omsätter ca 160 Mkr årligen.


Kontakt


Ulrika Bergström

Kommunikationsansvarig

ulrika.bergstrom@ksrr.se

070-654 02 41

Maria Schade

Förbundschef

maria.schade@ksrr.se