Internationell konferens om bioenergi, inleds av Henrik Johansson från Växjö kommun.

Tisdag 19/4, kl 09.00 på Best Western Hotel Royal Corner i Växjö.

Mellan tisdag 19/4 och torsdag 21/4 arrangerar Energikontor Sydost en konferens i

anslutning till det EU-finansierade bioenergi-projektet SecureChain – sustainable biomass

energy. Projektet handlar om att effektivisera och finansiellt stödja bioenergins värdekedja

från skogen till värmeverken.

Under tre dagar kommer projektpartner från olika delar av Europa att diskutera utvecklingen

i projektet, utbyta erfarenheter och göra studiebesök på några av regionens förnybara

energianläggningar, bland annat Sandviksverket.

Tid: 19/4 kl. 09.00 – 18.15

Plats: Best Western Hotel Royal Corner, Liedbergsgatan 11, Växjö.

För mer information, kontakta

Hanna Everling

0766-20 92 47, hanna.everling@energikontorsydost.se
Energikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Arbetet utförs i nära samverkan med privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, samt myndigheter och europeiska partners.


Kontakt


Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56