Prof Paul Patton, Australien, forskar om relationen mellan människa och häst utifrån ett etiskt perspektiv. Han är särskilt intresserad av maktrelationen mellan människa och häst inom olika träningsmetoder. Prof Anita Maurstad, Norge, forskar om vad relationen mellan människa och häst kan erbjuda båda parter i en föränderlig värld. Associate Prof Kirrilly Thompson, Australien, är särskilt intresserad av relationerna mellan ryttare och häst vid ridning och har gjort etnografiska studier inom dressyr och ridande tjurfäktning.

Bland ämnena som presenteras av konferensdeltagarna finns:

  • Hästen som social aktör
  • Etik kring sporthästen
  • En forskningsbaserad ridskola
  • Ridskoleelevers relation till hästen
  • Ridundervisning och hästhållning i den svenska och polska historien
  • Relationen mellan klient, häst och terapeut vid hästassisterad terapi
  • Maskulinitet i relationen till hästen hos brasilianska boskapsskötare
  • Konstruktionen av olika hästkulturer i sociala medier

Arrangör är forskningsprojektet Hästkulturer i omvandling – interaktion och etik mellan människa och häst i Sverige och Polen, Centrum för praktisk kunskap, Södertörns Högskola. Konferensen stöds ekonomiskt av Östersjöstiftelsen och Vetenskapsrådet.

Konferensen äger rum på Kungliga Skogs- och Landsbruksakademins lokaler på Drottninggatan 95B i Stockholm. Media är välkomna.

För mer information: Ulla Ekström von Essen: ulla.eve@sh.se , 070-972 60 78

Mari Zetterqvist Blokhuis: mari.zetterqvist.blokhuis@sh.se , 073-946 96 79Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.


Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876