18–19 november är det dags för den nionde internationella Beacon-konferensen om energiåtervinning. Konferensen hålls som tidigare år i Malmö.

Det är ISWA och Avfall Sverige som gemensamt arrangerar konferensen ISWA Beacon Waste-to-Energy. Konferensen tar bland annat upp energiåtervinningens roll ur flera olika aspekter. Programmet innehåller också tekniska frågor som BAT – bästa tillgängliga teknik – med mera.

Efter konferensen, den 20 november, arrangeras ett studiebesök till Filbornaverket i Helsingborg. Mer information om konferensen finns på www.beacon-wte.netAvfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20