16 maj besöker flera internationella delegater skogarna i Uppvidinge för att lära sig om sydsvenskt hållbart skogsbränsleuttag. Besöket arrangeras av Uppvidinge kommun, Sveaskog och Energikontor Sydost.

16 maj kommer åtta personer från Ukraina att besöka skogarna utanför Lenhovda för att se praktiska exempel på hållbart skogsbränsleuttag i regi av Sveaskog. Delegaterna från Ukraina besöker Sverige i samband med ett möte i ett bioenergiprojekt, finansierat av Svenska Institutet.

Inbjudna till dagens skogsexkursion är även personer från Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Irland, Spanien, Portugal, Nederländerna, Slovenien, Lettland, Rumänien och Finland, vilka är partner i ett annat EU-finansierat bioenergiprojekt. Totalt kommer ca 30 personer att närvara. Under besöket kommer Uppvidinge kommun att prata om sydsvenskt hållbart skogsbruk. Södra kommer att tala om deras verksamhet som skogsägarförening ur ett medlemsperspektiv.

”Det finns mycket kunskap och praktisk erfarenhet samlad hos olika aktörer i vår region, som är eftertraktad att få ta del av från andra regioner i Europa. Det internationella utbytet ger också perspektiv på vårt sätt att sköta skogarna i Sydsverige, för även om vi kan mycket, så finns det mer att lära.” säger Göran Gustavsson, projektledare på Energikontor Sydost.

Datum: 16 maj

Tid och plats: Kl 14.45 vid Nottebäckskrysset för vidare transport ut till en skog mellan Åseda och Lenhovda.

För mer information, kontakta

Göran Gustavsson

0709-21 60 54, goran.gustavsson@energikontorsydost.se
Energikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Arbetet utförs i nära samverkan med privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, samt myndigheter och europeiska partners.


Kontakt


Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56