Västra Götalandsregionens kulturnämnd fördelar totalt 200 000 kronor per år i internationella resestipendier. Stipendierna fördelas på två utdelningar, vår och höst, och nu presenteras 2013-års fem vårstipendiater:

- ”En Vokalist & En Cellist” – Anna K. Larsson och Sanna Andersson från Frändefors får 6000 kronor för att fördjupa sitt samarbete med isländska partners på musikområdet.

- Nadina Pundins,frilansande musiker och skådespelare, från Göteborg får 25000 kronor för att resa till Senegal där hon ska samarbeta med en musiker och sagoberättare.

- Tommy Carlsson, kompositör från Göteborg reser till Nashville, USA, för att genom fältspelningar studera miljöpåverkan och landskapets betydelse för coutrymusikens framväxt. Resan ska utmynna i en utställning på Röda sten. För detta får han 10000 kronor från kulturnämnden.

- Cabal, scenkonstgrupp från Hamburgsund, får 17000 kronor för att utveckla ett scenkonstverk i samarbete med partner i Hammerfest, Nordnorge. Föreställningen är riktad mot såväl barn och ungdom, som vuxna.

- Global Picnic från Göteborg använder mat för att skapa möten mellan människor och kulturer. Arbetet ska utvecklas genom en resa till Kuba och därför får projektet 17500 kronor från kulturnämnden.

Västra Götalandsregionens kulturnämnds internationella resestipendier tilldelas sökande som är verksamma i Västra Götaland och som genom sin resa förhåller sig till kulturnämndens beslutade insatsområden: Vidgat deltagande, Utveckla kapaciteter, Gynna nyskapande, Nyttja tekniken och Öka internationaliseringen.

Den tänkte resan ska ha ett värde för att utveckla Västra Götalands kulturliv. Om dessa kriterier uppfylls, kan resestipendiet täcka halva kostnaden för den planerade resan. Nästa ansökningsperiod går ut 15 september 2013, läs mer information på: http://www.vgregion.se/kultur/internationella-resestipendierVästra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Patrik Rosell

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se