På lördag 8 april firas Internationella Romadagen

På lördag 8 april firas Internationella Romadagen bland romer runt om i världen till minne av den första internationella Romakongressen 1971 i London. Internationella Romadagen firas på olika sätt genom minnesceremonier, festligheter, musik, dans och tal.

Dagen som fått allt större betydelse är också numera införd i den svenska almanackan, eftersom romer tillsammans med samer, tornedalingar, sverigefinnar och judar sedan år 2000 tillhör Sveriges erkända historiska nationella minoriteter med särskilda rättigheter. Romska föreningar högtidlighåller dagen genom olika evenemang på olika orter i landet. Även utanför några stadshus eller kommunhus vajar den romska flaggan och vissa skolor uppmärksammar även dagen och romernas historia och nutida situation.

– Okunskapen är dock fortfarande stor om den romska minoriteten, detta trots att man idag enligt läroplanen efter avslutad grundskola ska ha kunskaper om de fem nationella minoriteternas historia, språk, kultur och religioner, säger Christina Rodell Olgac, docent och lektor i pedagogik och modersmålslärare i romani chib vid Södertörns högskola.

På Södertörns högskola är de romska frågorna en viktig del i verksamheten när det gäller såväl forskning och undervisning om och med romer samt samverkan med minoriteten. Romska studier är ett område som vuxit sig allt starkare på högskolan under de senaste tio åren. Sedan 2012 har högskolan också ansvarat för romska brobyggarutbildningar med inriktning mot skola och socialtjänst samt kompetensutveckling för modersmålslärare i språket romani chib på uppdrag av Skolverket och Socialtjänsten. Mer än femtio romer har deltagit i eller deltar fortfarande i dessa utbildningar.

– Just denna vecka finns 25 verksamma modersmålslärare i romani chib från hela landet på högskolan för att delta i sin kompetensutveckling, berättar Christina Rodell Olgac.

Högskolan har även uppdraget att utveckla en hel lärarutbildning med inriktning på romani chib. Från 1 januari 2017 finns Nordens första professor i romska studier, Kimmo Granqvist här och högskolan är idag det ledande lärosätet inom romska studier i Norden.Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.


Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876