På inbjudan av EU-kommissionen deltog Avfall Sverige 20–21 maj i ett europeiskt forum för miljöinnovationer. Intresset för Avfall Sveriges arbete med förebyggande av avfall är stort. Forumet hölls bland annat med anledning av att kommissionen förbereder ett nytt förslag om cirkulär ekonomi. Det tidigare förslaget drogs tillbaka när nya kommissionen tillträdde.

Kommissionen arbetar med att bland annat få in produktdesign, återanvändning och reparation av produkter i förslaget. Vid mötet presenterades ett antal goda exempel, varav den svenska märkningen Miljönär-vänlig var ett.

Avfall Sverige ansvarade för en session under rubriken ”Miljönär-vänlig, svensk miljömärkning för att förebygga avfall”, där kampanjen för att laga, låna och återanvända presenterades. Sessionerna var mycket välbesökta, intresset för svensk avfallshantering, eller i detta fall förebyggande, är stort. Diskussionerna rörde frågor om kontroll av de verksamheter som märks, om finansiella resurser och hur vi kommer att arbeta med detta framöver. Att alla kommuner står bakom frågan om att förebygga avfall imponerade på åhörarna.

Avfall Sverige är inbjuden till ytterligare ett möte i EU-sammanhang med anledning av märkningen Miljönär-vänlig. Det är EEB (European Environmental Bureau) som arrangerar en debatt med titeln ”The new circular economy package: What’s in for repair and more durable products?” i Bryssel den 2 juni.

Märkningen Miljönär-vänlig har tagits fram av kommunerna och Avfall Sverige för att gynna en hållbar konsumtion genom att laga, låna och återanvända. Det långsiktiga målet är att minska mängden avfall och göra hållbar konsumtion till en god vana. De som ska tilldelas märkningen måste ha som huvudverksamhet att få allmänheten att laga, låna, återanvända eller att på annat sätt minska avfallet.

Vill du veta mer om kampanjen och varför Sveriges arbete med förebyggande av avfall rönt så stort intresse, kontakta Anna-Carin Gripwall. Och läs mer på miljönär.se, där hittar du
Miljönär-vänliga verksamheter i din närhet.

Vill du veta mer om kampanjen kontakta:

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef, 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se
Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20