Kommunerna runt om i Europa är övertygade att miljöproblemen som beror på den globala uppvärmningen inte kan nonchaleras. Man kan inte heller avstå från att göra något. Bostäder står för stor del av energianvändningen. Därför är energieffektivisering av byggnader en viktig del i att uppnå de regionala energimålen. I slutet av veckan besöks Växjö av en internationell grupp som kartlägger hur väl energieffektiva byggnader uppnår sina utsatta mål. Bland annat ska de titta på Sveriges första flerfamiljsbostad i passivhusteknik.

I regionen har man kommit långt med energieffektivisering i bostäder. GodaHus är en sammanslutning av företag, akademiker, kommuner och bostadsbolag som arbetar för att få fram det bästa sättet att spara energi. Det kan handla om att bygga passivhus dvs. hus som är så väl isolerade att de inte behöver ett separat uppvärmningssystem. Detta har man gjort i Ronneby och Växjö. Det kan handla om olika sätt att utvinna energi för att slippa fossila bränslen. Karlskrona exempelvis utnyttjar sjövärme.

Men hur bra är man egentligen? GodaHus är med i EU-projektet RIEEB - Regional Impact with Energy Efficient Buildings - som försöka klarlägga ett sätt att bekräfta att de projekt man lovordar levererar det dem lovar. På torsdag och fredag kommer representanter från Tyskland, Frankrike och Polen att träffas i Ronneby och Växjö för att diskutera hur långt man har kommit.

Ronnebyhus och Ronneby kommun är drivande aktörer i GodaHus. Stadsarkitekten i Ronneby kommun, David Gillanders är projektledare i RIEEB. Ronnebyhus VD Sven-Olof Klassen sitter med i styrelsen i GodaHus. I Ronneby skall man titta på renoveringsarbetet i kvarteret Tallen på Övre Brunnsvägen.

Växjö kommun är ledande i energifrågor i Europa. Man arbetar bland annat efter epitetet ”Europas Grönaste Stad”. RIEEB-projektgruppen träffas i Växjö på fredag under ledning av det kommunala bostadsbolaget VKAB. Där skall man titta på Sveriges första flerfamilsjspassivhus i trä. Energiarbetet omfattar inte enbart bostäder. Det också viktigt att skolor och kontor byggs så effektivt som möjligt. Gruppen skall kolla hur väl man lyckats med det när man inspektera Bokelundskolan.

Torsdag 29 september och fredag 30 september.

För mer information, kontakta David Gillanders tel 0733-17 03 87 david.gillanders@ronneby.se

Läs mer om RIEEB och GodaHus.
Energikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Arbetet utförs i nära samverkan med privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, samt myndigheter och europeiska partners.


Kontakt


Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56