Donnerska institutets pris för framstående religions- och kulturvetenskaplig forskning tilldelas Södertörnforskaren Jessica Moberg för hennes avhandling.

Jessica Moberg, som fått både sin grund- och sin forskarutbildning vid Södertörns högskola disputerade i februari 2013 på den nu prisbelönta avhandlingen "Piety, intimacy and mobility: A case study of charismatic Christianity in present-day Stockholm". Hennes forskning som baseras på intervjuer och fältstudier handlar om hur karismatisk "frikyrklig" kristendom förändrats under de senaste åren i Sverige. Hennes avhandlingsprojekt finansierades av Östersjöstiftelsen och teoretiskt är hennes arbete ett bidrag till fältet ritualteori.

– Jag känner mig hedrad och ödmjuk, det är mycket glädjande att de uppmärksammat min studie, säger Jessica Moberg apropå att hon tilldelats priset.

– Detta är en stor bekräftelse för vår verksamhet, säger Göran Ståhle som är ämnessamordnare för religionsvetenskapen på Södertörns högskola.

– Jessica är den första av våra egna studenter som uppnått doktorsnivån. Vi kunde inte fått ett finare bevis på att vår verksamhet håller hög kvalitet. Vi är mycket stolta.

Läs mer om Jessica Mobergs avhandling: Rörligheten stor mellan församlingar för karismatiskt troende och Piety, intimacy and mobility: A case study of charismatic Christianity in present-day Stockholm.Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.


Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876