SMHI utses till värd för ett nytt internationellt projektkontor för regional klimatmodellering. Kontoret ska stödja utveckling av klimatmodeller och beräkningar av framtida klimat och främja samarbetet mellan olika regioner och länder med speciellt fokus på kunskapsuppbyggnad i utvecklingsländer.

SMHI vinner i hård internationell konkurrens när FNs klimatforskningsprogram WCRP utser värdinstitut för det nya projektkontoret för CORDEX, Coordinated Regional Climate Downscaling Experiment. Det är ett globalt samarbetsinitiativ som utvecklar regionala klimatscenarier för världens landområden.

– De betonar vår etablerade roll inom regional klimatmodellering. De lyfter också fram vår erfarenhet av kunskapsuppbyggnad inom klimateffekter och klimatanpassning i många regioner världen över, säger SMHIs generaldirektör Rolf Brennerfelt i samband med att han undertecknar den officiella överenskommelsen med WCRP.

Detaljerad information viktig för klimatanpassning

Kunskapen om framtida klimatförändringar bygger till stor del på resultat från globala klimatmodeller. Men arbete med klimatanpassning på lokal och regional nivå kräver mer detaljerad information. Därför är regional bearbetning av den globala informationen betydelsefull.

– Kunskap om klimateffekter och klimatanpassning är nödvändigt för att möta ett förändrat klimat. FNs klimatpanel IPCC har pekat på behovet av detaljerad klimatinformation för alla befolkade regioner i världen. De har identifierat brist på den här typen av information i många utvecklingsländer, som ofta är mycket sårbara för effekterna av klimatförändringar, säger Erik Kjellström, chef för SMHIs klimatforskningsenhet Rossby Centre.

Kunskapsuppbyggnad och utbildning

En viktig del i CORDEX-arbetet är att främja utbildning och kunskapsuppbyggnad i utvecklingsländer. Detta sker genom stöd till klimatforskare, men också genom att uppmuntra att utbyte sker mellan forskare, myndighetshandläggare, politiker och andra beslutsfattande grupper i samhället.

– Vi har i många år legat långt fram i utvecklingen av regionala klimatmodeller och vi har drivit samarbetet inom CORDEX framåt. Som värd för projektkontoret kommer vi nu att kunna fortsätta det arbetet, fast i en mer formell roll, säger Erik Kjellström.

Projektkontoret, vars formella benämning är International Project Office for CORDEX (IPOC), kommer att koordinera arbetet inom CORDEX globalt och erbjuda administrativt, vetenskapligt och tekniskt stöd, som motsvarar CORDEX växande aktivitet världen över. Därmed kommer arbetet med stöd till utvecklingsländer att stärkas. Kontoret ska etableras i början av 2015.

 

Bakgrund

CORDEX (Coordinated Regional Climate Downscaling Experiment) är ett globalt samarbetsinitiativ som syftar till att utveckla kunskapen om regional nedskalning av globala klimatscenarier, och tillhandahålla och utveckla detaljerad, regional klimatinformation som är nödvändig för sårbarhets-, effekt- och anpassningsstudier på lokal och regional nivå.

SMHI är en av huvudaktörerna inom CORDEX, som skapades inom FNs klimatforskningsprogram
World Climate Research Programme efter IPCCs fjärde klimatrapport 2007. Denna klimatrapport tydliggjorde att det saknades detaljerad regional information över klimatutvecklingen i världen. Till att börja med fokuserade CORDEX på Afrika, men nu har klimatsimuleringar gjorts över en stor del av världens landområden.

 

För mer information, kontakta:

Erik Kjellström
Chef för SMHIs klimatforskningsenhet Rossby Centre
011- 495 85 01

SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, är en expertmyndighet under Miljödepartementet. Sedan slutet på 1800-talet har SMHI samlat in data från atmosfären, sjöar, hav och land. Med hjälp av superdatorer, beräkningsmodeller, statistik och forskning tar SMHIs experter fram beslutsunderlag för allmänhet, myndigheter och näringsliv. Tack vare observationerna från 1800-talet och framåt får vi en bild av hur klimatet förändrats till idag. På klimatforskningsenheten Rossby Centre studeras det framtida klimatet. De utvecklar klimatmodeller och tar fram globala och regionala klimatscenarier, samt underlag för effekt- och anpassningsstudier. http://www.smhi.se
Kontakt


AnnaKarin Norberg

Kommunikatör, SMHI.

annakarin.norberg@smhi.se

011-495 8695

076-720 1927

Eva-Lena Jonsson

Kommunikationschef, SMHI.

eva-lena.jonsson@smhi.se

011-495 83 14

070-815 83 14

För media - vakthavande meteorolog

För kontakt med prognos- och varningstjänsten vid SMHI om aktuellt väder, prognoser och varningar. Följ gärna våra meteorologer på @SMHIvader på Twitter.

011-495 8524 (dygnet runt)

För media - vakthavande hydrolog

För frågor om aktuella flöden i vattendrag kontakta hydrologiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8183 (kontorstid, kl. 8.00 - 17.00)

För media - vakthavande oceanograf

För frågor om aktuella havsvattenstånd längs kusterna kontakta oceanografiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8240 (kontorstid kl. 8.00 - 17.00)

EvaMarie Törnström

Kommunikatör och presskontakt specifikt gällande SMHI som nationell kontaktpunkt (Focal Point) för FN:s klimatpanel IPCC. Obs! inte generella pressfrågor till SMHI.

evamarie.tornstrom@smhi.se

011-495 8214

076-495 7746

För media - allmänhetens oceanograf SMHI

För allmänna frågor om tillståndet i havet, oceanografi och marinbiologi (till exempel algblomning).

031-751 8905. Vardagar kl. 09.00 - 16.00.