Hur har digitaliseringen påverkat musikindustrin, artister och lyssnare? Välkommen
till ett internationellt symposium på Södertörns högskola den 5 november om musik i den digitala tidsåldern.

Digitaliseringen av medier och kulturindustrin sägs ofta ha förändrat dagens musikbruk i grunden. Den unga generationen, uppväxt med digitala teknologier, påstås ha ett helt nytt sätt att lyssna och relatera till musik. Att köpa skivor och lyssna privat har, inte minst via Internet, delvis ersatts av att lyssna på enskilda låtar via datorn, att dela med sig av musik med hjälp av fildelning och sociala medier, samt att – särskilt i de skandinaviska länderna – lyssna på strömmad musik snarare än att äga och samla. 

Utvecklingen problematiserar uppdelningen mellan musikindustri, artister och lyssnare, liksom den väcker frågor om relationen mellan teknologi, medier och kultur i dagens samhälle. Hur påverkas musikartister och arbetet inom musikbranschen av det nya medielandskapet? Vem ska betala för musiken, och vilken roll får nya aktörer som Spotify? Vad händer med upplevelsen av musik i den digitala tidsåldern?

Symposiet Music in the Online Media Age samlar tre framstående internationella forskare inom området musik och digitala medier som ger sina perspektiv på dessa högaktuella frågor. Nancy Baym (Microsoft Research), Lee Marshall (University of Bristol) och Arnt Maasö (Oslo Universitet) ger en varsin kort föreläsning och därefter blir det paneldebatt med publiken. Symposiet vänder sig till forskare och studenter, men även till en intresserad allmänhet och professionellt verksamma inom området.

Symposiet arrangeras inom det pågående forskningsprojektet Music Use in the Online Media Age, förlagt till ämnet medie- och kommunikationsvetenskap Södertörns högskola, med anslag från Riksbankens Jubileumsfond. Projektledare är fil. Dr. Sofia Johansson, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap.

När? 5 november, klockan 13-16.
Var? Södertörns högskola, sal MA648.
Språk? Engelska.

Kontaktperson: Sofia Johansson, telefon: 08-608 41 02, e-post sofia.johansson@sh.seSödertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.


Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876