.

Den snabba expansionen och antalet nyanställda är dock inte det enda problemet. Inte heller kan bristerna förklaras med satsningar på kvalitet och säkerhet i beslutsprocessen – som förvisso gett gott resultat.

Internrevisorerna berör också åderlåtningen av äldre, erfarna medarbetare på asylenheterna. Men att problemen skulle bero på unga nyanställda håller inte verksledningen med om.

– Internrevisionens rapporter ska identifiera eventuella brister på Migrationsverket för att verket ska kunna utveckla och förbättra verksamheten. Att man använder 80-talisters ”bortskämdhet” och oförmåga som förklaring till att effektiviteten skulle vara sämre nu än tidigare är anmärkningsvärt. Det är inget som för verksamheten framåt. Jag anser dessutom att slutsatsen är helt felaktig, säger Mikael Ribbenvik.

Han håller dock med om att verksamheten kan bli ännu mer effektiv.

– Vi arbetar med detta varje dag, och en rad effektiviseringar har gjorts under året. Men vi kommer inte tumma på kvaliteten i vårt arbete. Våra beslut påverkar människor på ett omfattande sätt, därför måste rättssäkerhet och kvalitet alltid gå före kvantitet. Trots det har vi redan i år fattat fler beslut än under hela 2015 och vårt mål är att fördubbla antalet asylbeslut i år.

Läs mer på Migrationsverkets webbplats.
Här finns rapporten ”Effektiviteten i asylprövningen” (pdf).Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.


Kontakt


Migrationsverkets presskontakt

presstjansten@migrationsverket.se

010-485 66 55, kl.8-17 på vardagar, övrig tid via mejl.

Vid pågående nyhetshändelser nås pressjouren på 010-485 66 55 utanför kontorstid. Uppdateringar sker då även via vår hemsida, samt på twitter och facebook.