Kommunala politiker och allmänheten har fått ett större intresse för naturvård och friluftsliv genom den lokala naturvårdssatsningen LONA. Det visar en utvärdering av satsningen. Detta har lett till bland annat ökade resurser för lokalt naturvårdsarbete.

̶  Utvärderingen visar att LONA haft en positiv inverkan på intresset för naturvård och friluftsliv hos kommunala politiker och i ännu större utsträckning hos allmänheten. Detta har lett till ökade resurser för lokalt naturvårdsarbete och att naturvård respektive friluftsliv nu upplevs integreras bättre i kommunernas översiktplanering än tidigare, säger Ingegerd Ward, samordnare för LONA på Naturvårdsverket.

Betydligt fler än hälften av LONA-projekten berör tätortsnära områden, i linje med regeringens ambitioner, men även kommuner i glesbygdsområden har lyckats väl att stå sig i konkurrensen om LONA-medel.

LONA upplevs som en statlig satsning med ett starkt underifrånperspektiv, där kommunernas initiativkraft i samspel med lokalsamhället är det som driver dess utformning. I många mindre kommuner är LONA helt avgörande för att de ska kunna satsa på lokalt naturvårds- och friluftsarbete  

Det har funnits ett aktivt stöd under hela programperioden som har uppskattats stort, och att kommunerna därmed haft tillgång till information om både tidigare projekt, goda exempel, relevant expertis och arenor för erfarenhetsutbyte. Metoderna har upplevts som ändamålenliga och viktiga för att skapa delaktighet, kunskap och förståelse för vad LONA kan och bör åstadkomma.

Utvärderingen visar också att det finns ett stort behov att skydda mer tätortsnära områden.

Läs mer

Läs utvärderingen

Information om LONA-projekt

Naturvård och friluftsliv Sverige runt

För ytterligare information, kontakta:
Ingegerd Ward, nationell LONA-samordnare, 010-698 13 82, ingegerd.ward@naturvardsverket.se
Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket är en myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi har en drivande roll i miljöarbetet. Vårt uppdrag är att rikta kraften i samhället – myndigheter, organisationer, kommuner och näringsliv – för att nå miljömålen i Sverige, EU och internationellt. Vi är pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Totalt är vi cirka 500 anställda på våra kontor i Stockholm och i Östersund.

 Naturvårdsverket är en myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi har en drivande roll i miljöarbetet. Vårt uppdrag är att rikta kraften i samhället – myndigheter, organisationer, kommuner och näringsliv – för att nå miljömålen i Sverige, EU och internationellt. Vi är pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Totalt är vi cirka 500 anställda på våra kontor i Stockholm och i Östersund.


Kontakt


Anneli Nivrén

Presschef

anneli.nivren@naturvardsverket.se

010-698 13 00

070-206 37 27

Berit Oscarsson

Kommunikationschef

berit.oscarsson@naturvardsverket.se

010-698 13 61

076-115 15 25

Björn Risinger

Generaldirektör

bjorn.risinger@naturvardsverket.se

010-698 13 53

070-840 41 63