Aktuellt i media är att färre personer ansökt till höstens lärarutbildningar. Södertörns högskola ser en ökning av antalet sökande, i motsats till vad som sagts. Lärarutbildningen har anpassats efter de nya lärarexamina, man måste därför räkna på jämförbara antagningssiffror. Södertörns högskola har, som ett av få lärosäten i landet, rätt att utfärda lärarexamen på samtliga nivåer.

Antalet sökande till landets lärarutbildningar har sjunkit inför hösten. I vissa medier nämns Södertörns högskola som ett av de lärosäten där andelen sökande till höstens lärarutbildningar minskat väldigt mycket, vilket dock inte stämmer.

- Man kan räkna på olika sätt när det gäller sökandestatistiken till hösten. Oavsett hur vi räknar på olika jämförbara ansökningssiffror ser vi en ökning av antalet sökande till Södertörns högskolas lärarutbildningar, säger Magnus Mörck, administrativ chef för lärarutbildningen vid Södertörns högskola.

En anledning till att de siffror som nämns i media inte stämmer, är att lärarutbildningen anpassats efter de nya lärarexamina som införs från och med hösten 2011 och statistiken därmed blir ojämförbar. Dessutom spelar faktorer in som att en mycket populär utbildning på Södertörns högskola riktad till barnskötare som vill utbilda sig till förskollärare inte ges denna höst.

Intresset för Södertörns högskolas lärarutbildningar är stort. Förtroendet för utbildningarna är högt, lärosätet var ett av de få i landet som fick rätt att utfärda lärarexamen på samtliga nivåer efter Högskoleverkets kvalitetsgranskning som genomfördes under förra året.

- Införandet av de nya lärarutbildningarna har skapat en osäkerhet bland de sökande, säger Magnus Mörck. Processen med att ta fram de nya lärarutbildningarna har dock varit väldigt nyttig för Sveriges lärarutbildningar. Förhoppningsvis kan vi redan till nästa termin se ett kraftigt ökat antal sökande.

Kontakt
Magnus Mörck: magnus.morck@sh.se, 070-312 21 50
Eleonor Björkman, informatör Södertörns högskola: eleonor.bjorkman@sh.se, 070-286 13 32Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.


Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876