I en medborgarundersökning från Stadsledningskontoret i Stockholms stad svarar var tredje Spånga- Tenstabo att de inte är trygga i sin stadsdel. Det är mer än dubbelt så många jämfört med Stockholm stad i sin helhet.

- Vi ser att det finns en ojämn utveckling mellan innerstad och ytterstad. Vi behöver satsa mer på förebyggande åtgärder för att garantera att invånarna och ungdomarna i Spånga/Tensta har lika möjligheter till bra utbildning, jobb och bostad som övriga stockholmare, säger Åsa Jernberg (MP), gruppledare i Stockholms stad.

 - I årets budget satsar vi särskilt på jobb och utbildning för unga. Framförallt för gruppen 16-24 -åringar. Vi vet att många i den åldersgruppen saknar gymnasiekompetens och arbete. En av nyckelarna till att skapa ett tryggare Spånga/Tensta är delaktighet i samhället, då måste vi satsa mer på jobb och utbildning, säger Awad Hersi (MP), gruppledare i Spånga/Tensta.

Läs hela medborgarundersökningen från Stockholms stad här

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STOCKHOLMS STAD
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

www.mp.se/stockholm
www.twitter.com/MP_Sthlm_Region

PRESSEKRETERARE
Hakim Belarbi
0761-22 96 57
hakim.belarbi@stockholm.se
Kontakt


Mårten Roslund

Pressekreterare

marten.roslund@stockholm.se

0761-22 96 25

Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02