Återvinningscontainer Fotograf/Källa: KSRR

Efter några månaders byggnation i Alsterbro är det äntligen dags att ta KSRR:s alldeles nybyggda återvinningscentral i bruk.

Välkommen på invigning

Tid: Torsdag 16 maj 2019 klockan 18.00
Plats: Alsterbrovägen, Alsterbro

Återvinningscentralen byggs på samma plats där den mobila återvinningen tidigare stannat en gång i månaden. Från och med 17 maj kan Alsterbro stoltsera med en egen permanent återvinningscentral som är öppen mellan klockan 08.00 och 20.00 varje dag.

- Tillgänglighet är en framgångsfaktor och möjligheten att kunna lämna sitt avfall varje dag mellan 08-20 visade sig vara väldigt lyckat, så vi tvekade aldrig att bygga fler ÅVC:er med självservice, konstaterar förbundschefen Jan Fors.

Detta är KSRR:s andra återvinningscentral med så kallad självservice. Den första byggdes i Figeholm och har funnits sedan 2016. Konceptet med en obemannad återvinningscentral har visat sig fungera mycket bra. Istället för personal är det besökarna själva som låser upp grinden via körkort och kortläsare.

Det som krävs är att man registrerar sig hos KSRR och genomgår en kortare utbildning om källsortering. De första utbildningstillfällena blir under invigningen (medtag körkort eller motsvarande id-handling som kan avläsas med streckkod).

För att driften ska fungera och vara effektiv övervakas området av ett antal fasta kameror.

- Tack vare kamerorna blir vi mer effektiva eftersom vi ser när containrarna börja bli fulla och då behöver vi bara åka dit för att byta dem när det behövs. 

På våra självservice-ÅVC:er kan vi ta emot de flesta avfallstyper och på vår hemsida finns dessa specificerade under respektive ÅVC på www.ksrr.se.

En tredje självservice-ÅVC byggs också just nu i Kristdala i Oskarshamns kommun. Den beräknas bli klar i under sommaren 2019.

Förbundsordförande Steve Sjögren (S) leder invigningen tillsammans med representanter från KSRR och Nybro kommun.
KSRR är ett kommunalförbund med uppgift att omhänderta hushållens avfall inom Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås kommuner. Inom förbundet bor det ca 130 000 invånare och KSRR har ca 38 000 abonnenter. 5 000 sopkärl töms varje dag och våra återvinningscentraler besöks av ca 1 200 fordon. Vid vår avfallsanläggning på Moskogen hanterar och behandlar vi alla typer av avfall. Hos KSRR arbetar ca 80 medarbetare, vårt uppdrag utförs i såväl egen regi som av upphandlade entreprenörer. Verksamheten är helt taxefinansierad och KSRR omsätter ca 160 Mkr årligen.


Kontakt


Ulrika Bergström

Kommunikationsansvarig

ulrika.bergstrom@ksrr.se

070-654 02 41

Maria Schade

Förbundschef

maria.schade@ksrr.se