Lindsdals fritidsgård i Kalmar kommun har under en månads tid varit stängd för renovering och genusanpassning med målet att skapa en hållbart jämställd fritidsgård enligt Kalmarmodellen. Onsdagen den 4 februari kl.18.00 invigs den nya genussmarta fritidsgården.

Arbetet med att skapa jämställda fritidsgårdar i Kalmar kommun fortsätter. Fritidsgården i Lindsdal är numera ytterligare en genussmart fritidsgård med en verksamhet som ska motverka rådande genusordningar, könsstereotypa aktiviteter och göra det möjligt för besökarna att göra normbrytande val och handlingar som inte styrs utifrån förväntningar kring normer och kön.

På onsdag den 4 februari kl.18.00 invigs fritidsgården av kultur- och fritidsförvaltningens ordförande Marianne Dahlberg och enhetschef Linus Vandrevik.

Om Kalmarmodellen

Kalmarmodellen är ett arbetsredskap som består av olika verktyg som kan skapa förutsättningar för att integrera jämställdhet i fritidsgårdsverksamhet. Verktygen är framtagna av fritidsledare i Kalmar kommun under projekt Hållbar Jämställdhet 2011-2013. Verktygen är skapade i syfte att uppnå de jämställdhetspolitiska målen.

För mer information kontakta:

Frida Karlsson, Fritidsledare, 0480-45 06 57

Linus Vandrevik, Enhetschef Ung i Kalmar, 0480-45 07 32Kalmar är en av Sveriges mest historiskt intressanta städer belägen i en region som har framtiden för sig. Vi är en av landets yngsta universitetsstäder och rankas år efter år i den absoluta Sverigetoppen när Reseguiden listar årets sommarstäder. Vill man se världen finns regionens flygplats här med flera dagliga avgångar till Stockholm och en omfattande chartertrafik. Vi har direkttåg till Malmö/Köpenhamn och Göteborg samt många avgångar också mot Stockholm. På sommaren passerar alla som ska till och från Öland vår vackra stad.


Kontakt


Christina Bringfors-Dahlgren

Kommunikationschef

christina.bringfors-dahlgren@kalmar.se

0480-45 00 00

0480-45 00 36

072-740 82 41