– Ju mer vi vet om bakomliggande mekanismer, desto bättre kan vi förstå och påverka denna känsliga balans hos patienterna säger Christian Rylander, verksamhetschef för anestesi, operation och intensivvård vid Område Mölndal.

Ett forskningslaboratorium har byggts upp inom forskningsenheten vid anestesikliniken Mölndal. Det ger nya möjligheter till tvärdisciplinär forskning tillsammans med opererande specialiteter. Till laboratoriet hör ocksa flera nya satellitstationer för att ta hand om prover på operationsavdelningarna. En ny analysteknik kommer att användas.

– Vi räknar med att sådana forskningsprojekt kommer att förstärka SU:s framskjutna plats inom forskningsgrenen, säger Jean Cassuto, ansvarig för forskningsenheten inom anestesi och operation vid Område Mölndal. Den så kallade biochiptekniken som kommer att provas i studierna kan ge direkta vinster för patienterna om den faller ut väl och införs på hela sjukhuset. Man får tidiga och känsliga svar på den inflammatoriska reaktionen hos patienten och kan sätta in motåtgärder tidigare.

Forskningsfältet kring inflammatoriska reaktioner är inte bara viktigt for patienter som vårdas inom intensivvården eller opereras inom ortopedin vid Mölndals sjukhus. Man får med detta en infrastruktur som kan stödja kliniska studier, avhandlingsprojekt och läkemedelsprövningar inom fler verksamheter.

Invigning av det nya forskningslaboratoriet sker den 21 november klockan 11.00. Vägbeskrivning: Välj entré Förlossning (KN-huset). Gå en trappa ner (mellan hissarna). Tag vänster och följ skylt i taket - Forskningslab. Representanter för media är välkomna.

Ytterligare information lämnas av: Jean Cassuto, ansvarig för forskningsenheten, tfn 031 - 343 18 82___________________________ Med vänlig hälsning Malin Lutz Informatör/Infomaster/IT-samordnare Sahlgrenska Universitetssjukhuset Område Mölndal Tel 031-343 26 66, 073-688 94 97 malin.lutz@vgregion.seKontakt


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anne-Charlotte Horgby

Kommunikationschef

anne-charlotte.horgby@vgregion.se

031-3421000

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-3421000