Idag släpptes en ny rapport från FN:s klimatpanel IPCC. Rapporten bekräftar i första hand det som forskare och miljörörelsen länge sagt: läget för klimatet är akut och ingen region lämnas längre oberörd av konsekvenserna av klimatförändringarna.

Tiden för att förhindra en kraftig förvärring av klimatet rinner ut. Klimatförändringarnas effekter visar sig i allt snabbare takt och katastroferna de leder till blir allt mer påtagliga. I rapporten betonas också hur forskningen nu tydligare än tidigare kan visa på kopplingen mellan klimatförändringarna och mänsklig aktivitet.

- Rapporten talar sitt tydliga språk. Människans nuvarande livsstil har nått vägs ände. Vår åverkan på klimatet är både större och skapar kraftigare negativa effekter än vi tidigare trott. Alla världens länder måste därför omedelbart sluta med det destruktiva fossilberoendet. Detta är fakta och
inte politiskt förhandlingsbart, säger Jordens Vänners ordförande Siri Maassen

Under förmiddagens lansering talade flera ledande klimatforskare om hur bråttom det är att kraftigt minska världens utsläpp för att kunna stoppa uppvärmningen, att det är nu eller aldrig som gäller. Man talade särskilt om effekter av föroreningen av haven samt de smältande isarna - redan före år 2050 menar man att Arktis kommer att vara isfritt med den takt som uppvärmningen sker idag. 

Såhär säger Connor Schwartz, klimatkunnig Friends of the Earth:

- Varje bråkdels grad spelar nu större roll än någonsin. Starka väckarklockor har ringt i många år men världsledare har konstant försovit sig och människor betalar nu priset med sina liv. Om vi ​​vill ha en beboelig planet är fönstret för förändring nätt och jämnt fortfarande öppet, det är dagens rapport i ett nötskal.  

Läs rapporten:
https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-i/

 

Kontaktperson: Jordens Vänners ordförande Siri Maassen sirimaassen@gmail.com

 Jordens Vänner är en partipolitiskt och religiöst obunden icke vinstdrivande organisation som arbetar för miljö och solidaritet. Organisationen verkar för en rättvis fördelning av jordens resurser, för fred samt ett ekologiskt hållbart och mänskligt samhälle där djur omfattas av hänsyn, medkänsla och respekt. Vi värnar om demokrati, folkrörelsesamarbete, jämlikhet mellan könen och kulturell mångfald.


Kontakt