I början på augusti publicerar FN:s klimatpanel IPCC den första delen av det sjätte arbetsprograms huvudrapport (Assessment Report 6, AR6). Delrapporten ”Den naturvetenskapliga grunden” är en omfattande sammanställning av det rådande vetenskapliga kunskapsläget kring klimatmätningar, klimatsystemet, och klimatmodeller och scenarier och baserar sig på många tusen vetenskapligt granskade artiklar.

Delrapporten ”Den naturvetenskapliga grunden” som tas fram av IPCC:s arbetsgrupp I publiceras den 9 augusti 2021. [

Brett internationellt samarbete inom IPCC

Fastställandet av rapporten är kulmen på den omfattande arbets- och granskningsprocess i flera steg som delrapporten, liksom alla IPCC:s rapporter genomgår. I rapporten hänvisas till över 14 000 vetenskapliga artiklar.

Första utkastet till delrapporten fick 23 462 granskningskommentarer från 750 expertgranskare, andra utkastet som även inkluderade ett första utkast till ”Sammanfattning för beslutsfattare” fick 51 387 granskningskommentarer från 1279 experter och IPCC:s medlemsländer. En tredje granskningsomgång omfattade ett andra utkast till ”Sammanfattning för beslutsfattare”, som fick över 3000 kommentarer från medlemsländer.

Kortfattad beskrivning av hur IPCC tar fram sina rapporter

 

Det här är IPCC:s sjätte arbetsprogram

IPCC:s sjätte arbetsprogram som ofta kort benämns AR6, omfattar en uppdaterad metodrapport, tre specialrapporter en huvudrapport i tre delar, och en syntesdel. Den första specialrapporten inom AR6 publicerades hösten 2018 och behandlade 1,5 graders global uppvärmning. Under 2019 publicerades specialrapporterna "Klimatförändringar och marken" och "Havet och kryosfären i ett förändrat klimat". Uppdateringen av metodrapporten ”Inventering av växthusgaser” gavs också ut 2019.

Huvudrapporten inom AR6 består av tre omfattande delrapporter samt en syntesrapport. Ett intensivt arbete pågår just nu med att sammanställa och granska dessa delrapporter som kommer att publiceras enligt nedanstående:

  • Augusti 2021: Delrapport 1 - Den naturvetenskapliga grunden
  • Februari 2022: Delrapport 2 - Effekter, anpassning och sårbarhet
  • Mars 2022: Delrapport 3 - Att begränsa klimatförändringarna
  • September 2022: Syntesrapport

Det här gör SMHI

SMHI är Sveriges nationella kontaktpunkt (Focal Point) för IPCC, och representerar Sverige vid IPCC:s beslutsmöten. I uppdraget ingår även att nominera svenska experter till IPCC-arbetet samt att föra ut kunskaperna och budskapen från IPCC:s arbetssätt och rapporter till breda målgrupper.

För mediarepresentanter

Inom ett par veckor kommer IPCC att publicera särskild information för media (Media Advisory) inför publiceringen av delrapporten. Där kommer det att framgå hur media kan följa invigningen av den 54:e sessionen i panelen, registrera sig för tillgång till material under embargo, delta i den IPCC:s presskonferens samt boka intervjuer med IPCC:s ledning och författare efter presskonferensen.

SMHI kommer som Sveriges nationella kontaktpunkt för IPCC att arrangera en svensk pressträff. Den kommer att webbsändas och äga rum efter den centrala presskonferensen. Även här kommer det att vara möjligt att boka intervjuer med svenska representanter och experter efter själva pressträffen. Mer information om detta kommer i slutet av juli.

 

Mer information

Om delrapporten på SMHIs webbplats

Om delrapporten på IPCC:s webbplats (på engelska)

 

Presskontakt

AnnaKarin Norberg, Kommunikatör, SMHI, annakarin.norberg@smhi.se, 011-495 8695, 076-720 1927
Kontakt


AnnaKarin Norberg

Kommunikatör, SMHI.

annakarin.norberg@smhi.se

011-495 8695

076-720 1927

Eva-Lena Jonsson

Kommunikationschef, SMHI.

eva-lena.jonsson@smhi.se

011-495 83 14

070-815 83 14

För media - vakthavande meteorolog

För kontakt med prognos- och varningstjänsten vid SMHI om aktuellt väder, prognoser och varningar. Följ gärna våra meteorologer på @SMHIvader på Twitter.

011-495 8524 (dygnet runt)

För media - vakthavande hydrolog

För frågor om aktuella flöden i vattendrag kontakta hydrologiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8183 (kontorstid, kl. 8.00 - 17.00)

För media - vakthavande oceanograf

För frågor om aktuella havsvattenstånd längs kusterna kontakta oceanografiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8240 (kontorstid kl. 8.00 - 17.00)

EvaMarie Törnström

Kommunikatör och presskontakt specifikt gällande SMHI som nationell kontaktpunkt (Focal Point) för FN:s klimatpanel IPCC. Obs! inte generella pressfrågor till SMHI.

evamarie.tornstrom@smhi.se

011-495 8214

076-495 7746

För media - allmänhetens oceanograf SMHI

För allmänna frågor om tillståndet i havet, oceanografi och marinbiologi (till exempel algblomning).

031-751 8905. Vardagar kl. 09.00 - 16.00.