Patienter som fått vård på Södersjukhusets akutmottagning och väntar på en vårdplats får inte den mat, dryck och läkemedel de behöver och det innebär en fara för patientsäkerheten. Det konstaterar Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i ett nytt beslut. Södersjukhuset ska senast 20 augusti redovisa vilka åtgärder som vidtagits.

– IVO:s kritik är mycket allvarlig. Brister i patientsäkerheten får inte förekomma, särskilt som många äldre och redan sköra patienter kommer till akutmottagningen. Styrelsen för Södersjukhuset har idag fått en rapport om de åtgärder som pågår för att förbättra för patienterna. Den viktigaste åtgärden är att minimera väntetiden på vårdplats och arbetet är på god väg, och vi är överens om att sjukhusledningen nu behöver öka takten, säger Göran Stiernstedt, styrelseordförande för Södersjukhuset.

IVO skriver i sitt beslut att de patienter som väntar på en vårdplats på sjukhuset inte får tillräckligt god och säker vård på akutmottagningen. Vidare anser de att Södersjukhuset inte har kunnat redovisa hur man systematiskt följer upp eller utvärderar hur dessa patienter påverkas.

Senast den 20 augusti ska Södersjukhuset redovisa vidtagna samt planerade åtgärder, annars utkräver IVO ett vite om 1 miljon kronor.  
 

Bakgrund
I mars 2017 gjorde IVO en oanmäld tillsyn på Södersjukhusets akutmottagning och i november fattade de beslut om att Södersjukhuset skulle vidta åtgärder för att patienter på akutmottagningen som väntar på en vårdplats i slutenvård ska få en god och säker vård. Södersjukhuset har i dialog med IVO redovisat för genomförda och initierade åtgärder, vilka dock anses vara otillräckliga.Södersjukhuset är ett akutsjukhus genom hela livet. Akutsjukvården är vår kärnverksamhet och utgör, tillsammans med de stora folksjukdomarna, vår specialitet. Vi har också en av landets största förlossningskliniker och här föds över 7000 barn varje år. För oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära patientkontakten och se till att leva upp till våra ledord: ”för patienten - med patienten”.


Kontakt


Presstjänsten Södersjukhuset

press.sodersjukhuset@sll.se

070-4841076

Sofia Sjöman Waas

Presschef

sofia.sjoman-waas@sll.se

08-616 10 00

070-484 10 76 (Öppet alla dagar kl. 08.00 - 20.00)