Fläckmottagningen i Kungsbacka har trots IVO:s beslut om stängning 2019, fortsatt att bedriva verksamhet. IVO uppmanar nu alla som anlitat mottagningen att kontakta vårdcentral för bedömning.

Fläckmottagningen i Kungsbacka har tidigare erbjudit personer att ta bort hudförändringar. Verksamheten förbjöds 2019 av Inspektionen för vård och omsorg, eftersom mottagningen inte skickade borttagna hudfläckar för analys av läkare.

- Vi vet nu att det finns personer som fått hudförändringar borttagna av Fläckmottagningen i Kungsbacka efter förbudet. Vi vet också att det rört sig om hudförändringar som inte först blivit bedömda av läkare. Detta kan innebära en risk för att hudförändringar som kan vara elakartade inte upptäcks eller behandlas i tid. Vi uppmanar de personer som fått en hudförändring borttagen av den här verksamheten att ta kontakt med sin vårdcentral för en kontroll, säger säger Mari-Ann Larsen, enhetschef på IVO.

Fläckmottagningen har inte fört patientjournaler eller dokumenterat sina besökare. IVO vet därför inte vilka personer som har besökt verksamheten och kan därmed inte kontakta dem direkt. Därför väljer vi nu att på detta sätt kontakta allmänheten via media.


IVO ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Myndigheten ansvarar också för viss tillståndsprövning.


Kontakt


Presstjänst IVO, Inspektionen för vård och omsorg

press@ivo.se

010-788 50 10