Jean Zaru är författare, föredragshållare, kväkare och aktivist för fred och ickevåld. Hon har gett ut Fångad av icke-våld - En palestinsk kvinna talar, på Cordia, 2010. 

Jean Zaru är ett reflekterande ögonvittne som berättar ur det palestinska perspektivet. I tio essäer delar hon med sig av sin kunskap, men också av smärtan, erfarenheterna och övertygelserna bakom det konkreta och gränsöverskridande icke-våldsarbete som kristna i Mellanöstern bedriver, tillsammans med muslimska och judiska grannar av god vilja.

Hon har två budskap med boken. Att hon hela tiden försöker riva ner den israeliska regeringens och västvärldens missvisande bild av den palestinska verkligheten. Och att peka på ett alternativ, nämligen att vara goda grannar och se de mänskliga individerna på båda sidor och hur de av nödvändighet är beroende av varandra.

Anna Lindh-priset går i år till Jean Zaru, som har ägnat sitt liv åt att förespråka icke-våld som lösning till den kanske svåraste konflikthärden i vår nutidshistoria. Jean Zaru får priset för sitt outtröttliga arbete för att bygga upp en sann fredskultur och för att lyfta fram alla människors rätt till ett värdigt och rättvist liv, värderingar som också präglade Anna Lindhs arbete. Läs mer om Anna Lindhs minnesfond: www.annalindhsminnesfond.se

För mer information  om och beställning av recensionsbok kontakta:

AnnKatrin Larsson, lanseringsansvarig
08-743 65 73, 070-571 66 18, annkatrin.larsson@verbum.se

För omslagsbild; www.cordia.se/pressrumLedande utgivare av teologisk litteratur och livsfrågelitteratur


Kontakt


Sofie Kalodimos

Marknadsansvarig Bok

sofie.kalodimos@verbum.se

0766 77 76 14

Åsa Svedin

Marknadsansvarig Bok, Gudstjänst & teologi, konfirmandmaterial

asa.svedin@verbum.se

070 193 82 28