Omslag Hoppets dynamik Fotograf/Källa: Anna Larsson

I den nya boken Hoppets dynamik utforskar teologen Werner G. Jeanrond kärleken som hoppets grogrund. Boken tar upp frågan om hur kristna genom historien definierat hopp och vad hopp kan innebära idag. Hopp har alltid stått i relation till både människor, samhälle och omvärld och i varje tid behöver vi göra ordet till vårt.

”Hoppet är en universell gåva till mänskligt liv. Ingen människa kan leva utan hopp. Så länge vi lever hoppas vi för vår egen framtid och för framtiden med andra. Man kan inte hoppas bara för sig själv. Våra handlingar inom hoppets ram bygger på tillit till och relation med andra – andra människor, Gud, Guds pågående skapelse och våra egna framväxande jag.”

Jeanrond ur förordet

Jeanrond undersöker inte bara individuella framtidsföreställningar kring döden, dom, himmel och helvete, utan även politiska, ekologiska, emancipatoriska och religiösa aspekter av kristen praxis i vår värld. Hoppet förändrar vår tillvaro redan här och nu.

Hoppets dynamik är den andra boken i en serie som diskuterar de teologiska dygderna. Den första, Kärlekens teologi gavs ut på Verbum 2010. Jeanrond har för avsikt att ta sig an tron i en kommande tredje bok.

Werner G. Jeanrond är professor i systematisk teologi och är idag verksam vid universitetet i Oslo. Han är författare till ett flertal böcker i teologi och finns även publicerad i en mängd artiklar, böcker och andra publikationer.

Boken är översatt av Are Norrhava, präst i Katarina församling i Stockholm.

 

Produktinformation

Titel: Hoppets dynamik

Författare: Werner G. Jeanrond

Översättning: Are Norrhava

Förlag: Verbum AB

Omslag: Anna Larsson

Inlaga: Aina Larsson/Sättaren

ISBN: 978-91-526-3830-9

Pris från: 280 kr/st

Utgivning: 17 juli 

 

Verbum skapar, distribuerar och marknadsför produkter och tjänster i tryckta och digitala kanaler mot den kyrkliga marknaden. Genom gediget kunnande om församlingarnas behov levererar vi relevant och värdeskapande innehåll. Vår målsättning är att hjälpa församlingarna att stärka sina verksamheter och nå sina mål.
Kontakt


Sofie Kalodimos

Projektledare Frälsarkransen

sofie.kalodimos@verbum.se

0766 77 76 14

Åsa Svedin

Marknadsansvarig

asa.svedin@verbum.se

070 193 82 28