Ställföreträdande JO Lars Lindström Fotograf/Källa: Pernille Tofte

JO Lars Lindström har beslutat undersöka hur domen har formulerats och om det finns behov av att ändra arbetsformerna när domskälen skrivs.

Den 19 februari i år meddelade Solna tingsrätt dom i ett mål där en person frikändes från misshandel. Två nämndemän friade medan juristdomaren och en nämndeman var skiljaktiga och ville fälla.

Domen har fått stor uppmärksamhet i den allmänna debatten och det har förekommit en uppgift om att juristdomaren skrev en annan dom än den som nämndemännen kommit fram till. En anmälan till JO har också uppmärksammat frågan om nämndemännens möjlighet att gå genom domskälen innan domen expedieras.

JO Lars Lindström har beslutat att inleda ett initiativärende för att reda ut om domen avviker från det nämndemännen kom fram till. Dessutom ska JO undersöka om det finns behov av att låta nämndemännen läsa, eller på annat sätt ta del, av domskälen innan domen expedieras.


Kontakt: Föredragande Mikael Wibeck, 08-786 53 91 eller byråchef Carina Sjögren, 08-786 50 79Justitieombudsmännen (JO) väljs direkt av riksdagen. Ombudsmännen är helt självständiga i sina beslut och är direkt ansvariga inför riksdagen. Varje höst lämnar de sin ämbetsberättelse till riksdagen. Ämbetsberättelsen är en redogörelse för arbetet under det senaste verksamhetsåret med statistik och ett urval beslut.


Kontakt


Anders Jansson

Informationsansvarig

justitieombudsmannen@jo.se

08-786 40 00

08-786 50 98