JO Per Lennerbrant Fotograf/Källa: Pernille Tofte

JO Per Lennerbrant har beslutat att granska polisens förmansprövningar vid omhändertagande av berusade personer.

När en polis har omhändertagit en person för berusning ska ansvarigt befäl på polisstationen pröva om omhändertagandet ska bestå eller om det ska hävas – s.k. förmansprövning. Under omhändertagandet ska han eller hon också löpande pröva om det fortfarande finns skäl för omhändertagandet. Prövningen fyller en viktig rättssäkerhetsfunktion.

I samband med en inspektion av Polismyndigheten fann JO brister i förmansprövningarna och att det var sällsynt att omhändertaganden upphävts av förmannen. JO har mot den bakgrunden beslutat att granska polisens förmansprövningar vid omhändertagande av berusade personer närmare.

– Förmansprövningen är viktig för den enskildes rättssäkerhet. Intrycket från inspektionen är att det inte hade gjorts någon verklig prövning av omhändertagandena vid förmansprövningen. Jag vill också undersöka hur löpande omprövningar av omhändertaganden görs, säger JO Per Lennerbrant.

JO har därför begärt att Polismyndigheten ska gå igenom omhändertaganden för berusning som gjorts under perioden juli 2019– juni 2020 vid 21 lokalpolisområden över hela landet. Syftet med den genomgången är att se i hur många fall som ansvarigt befäl har gjort en annan bedömning av förutsättningarna för omhändertagandet än den polis som omhändertagit personen. JO har också begärt att Polismyndigheten ska gå igenom hur förmansprövningar och löpande omprövningar har dokumenterats i ett antal omhändertaganden som ägde rum i september 2020.

Polismyndigheten ska ha lämnat sitt yttrande senast den 15 april 2021.

För mer information kontakta föredragande Johanna Nilsson, 08-786 55 79, johanna.nilsson@jo.se

Läs merJustitieombudsmännen (JO) väljs direkt av riksdagen. Ombudsmännen är helt självständiga i sina beslut och är direkt ansvariga inför riksdagen. Varje höst lämnar de sin ämbetsberättelse till riksdagen. Ämbetsberättelsen är en redogörelse för arbetet under det senaste verksamhetsåret med statistik och ett urval beslut.


Kontakt


Anders Jansson

Informationsansvarig

justitieombudsmannen@jo.se

08-786 40 00

08-786 50 98