För några år sedan gav Socialstyrelsen ut en rapport, ”På tröskeln” , där man slog fast att mindre än 1%, eller knappt mätbart, av alla personer som finns i Daglig verksamhet går vidare till anställning. När vi nu på Misa summerar 2012 ser vi att 7,7% av våra deltagare från daglig verksamhet och sysselsättning enligt SoL kommit till anställning på den öppna arbetsmarknaden.

Misa AB arbetar för att stötta personer med funktionsnedsättning ut i arbetslivet och är  ett alternativ till institutionaliserad Daglig verksamhet enligt LSS samt sysselsättning enligt SoL.
Vi tror att med rätt fokusering och aktivt deltagande i samhällslivet kan många personer som finns inom dessa insatser gå vidare till anställning.

För några år sedan gav Socialstyrelsen ut en rapport, ”På tröskeln” , där man slog fast att mindre än 1%, eller knappt mätbart, av alla personer som finns i Daglig verksamhet går vidare till anställning – det finns alltså en stor inlåsningseffekt. På Misa har vi tagit fasta på detta faktum och jobbar hårt för att de personer som finns hos oss inom ramen för Daglig verksamhet enligt LSS eller sysselsättning enligt SoL, skall komma till anställning.

När vi nu summerar 2012 ser vi att 7,7% av våra deltagare från daglig verksamhet och sysselsättning enligt SoL kommit till anställning. Detta är personer med utvecklingsstörning, autism, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som asperger syndrom, förvärvad hjärnskada i vuxen ålder samt psykiska funktionsnedsättningar. Tittar vi enbart på personer med psykiatriska funktionsnedsättningar är resultatet 25% till anställning! Dessa resultat har främst tillkommit genom användandet av evidensbaserade arbetsmetoder såsom Supported Employment och IPS, (Individual Placement & Support).

För mer information kontakta:
Stefan Lahti, vd Misa, mobil 073 - 316 03 63.Misa vänder sig till personer som har en önskan om att få arbeta och har svårigheter att på egen hand ta sig fram i arbetslivet. Vi arbetar med att matcha personens resurser och positiva egenskaper med passande arbetsplats och arbetsuppgifter. Vår ambition är att möjliggöra en anställning i de fall personen har det som mål. Vår grundidé är att alla som vill kan delta i arbetslivet med rätt stöd.


Kontakt


Camilla Gabrielli

Marknadskoordinator

camilla.gabrielli@misa.se

08-58410645

070-992 14 81

Åsa Maria Goop

VD

asa.goop@misa.se

08-580 813 40

Lennart Jönsson

Ägare - Styrelseordförande

lennart.jonsson@misa.se

08-580 813 40

070-852 99 88