CEMR-deklarationen är ett verktyg för att integrera jämställdhets-perspektivet i det politiska beslutsfattandet och i den praktiska verksamheten. Avsikten är att se till att diskriminerings-lagstiftningen efterlevs och att principer reglerade i internationella avtal omsätts i praktik på lokal och regional nivå.

Måndagen den 30 september skedde det officiella undertecknandet på ordinarie Kommunfullmäktige och därmed ansluter sig Gnesta kommun till deklarationens sex principer om jämställdhet och förbinder sig således att verka för ett förverkligande av dessa.

Bakgrund
Gnesta kommun har den 3 juni 2013 beslutat att underteckna CEMR-deklarationen (ärendenummer:KS.2013.59). CEMR står för the Counsil of European Municipalities and Regions och är de europeiska kommunförbundens och regionförbundets samarbetsorganisation. CEMR:s medlemmar kommer från över trettio europeiska länder.

Sedan 2010 ingår Gnesta kommun i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) Program för Hållbar jämställdhet. Projektets tre år har utgjort en start på ett kontinuerligt och hållbart jämställdhetsarbete. Från och med 2014 behövs en ny plan för ett fortsatt arbete i och med att projektet tar slut. Undertecknandet av CEMR är ett sätt att hitta en effektiv och kontinuerlig struktur för det fortsatta arbetet med att uppnå hållbar jämställdhet.  Det är i vardagen som jämställdhet skapas eller som ojämlikhet vidmakthålls. Genom närheten till invånarna kan en kommun direkt medverka till att beslut som främjar jämställdhet får effekt i människors vardag. Ur ett jämställdhets- och kvalitetsperspektiv belyser deklarationen kommunens arbete med att stärka demokratin, förbättra servicekvaliteten och främja god förvaltning.Gnesta kommun är en aktiv och förändringsbenägen kommun i Storstockholmsregionen. Vi har goda kommunikationer till Stockholm, Nyköping och Skavsta Flygplats. Vårt nära samarbete med näringsliv och föreningsliv gör Gnesta till en lättillgänglig och personlig tillväxtkommun med stor framtidstro. En kommun där människor växer och är kreativa. Gnesta ligger i Sörmland drygt en halvtimme från Stockholms centralstation och växer mer än någonsin. Vi är drygt 11 000 invånare och 850 medarbetare som arbetar engagerat med att ge våra medborgare och besökare bästa möjliga service och kvalitet.


Kontakt


Anna Sandklef

Verksamhetschef Kommunikation och samverkan

anna.sandklef@gnesta.se

0158 275 263

070-657 01 18