Kulturskaparnas seminarium med debatt i Almedalen 2012 mellan kulturskapare och kulturpolitiker handlar om kultur, kulturpolitik och upphovsrätt. En av dem som medverkar är Johan Wingestad, talesperson för nätverket Kulturskaparna. Inför debatten den 4 juli ger Johan Wingestad sin syn på kultur, kulturpolitik och upphovsrätt.

Varför tycker du att detta är ett viktigt seminarium?

För att det är viktigt att belysa hur viktig kulturskaparens upphovsrätt är för morgondagens konst och kultur. Det är viktigt att kulturskaparna för sin egen talan som en part skild från både producent- och konsumentledet. De nya digitala plattformar genom vilka kulturen idag sprids måste anpassas så att upphovsmännen kan bygga långsiktiga karriärer. Idag jobbar man lika mycket som alla andra i samhället men det syns inte i plånboken. Detta är djupt orättvist och ett viktigt budskap att föra fram till allmänheten.

Vad hoppas du få ut av seminariet?

Att jag får en bättre bild av hur de olika partierna ser på kopplingen mellan kulturpolitiken och upphovsrätten. Vilka aktuella upphovsrättsfrågor prioriterar de i dagsläget? Hur ser de på den fortsatta utvecklingen? Vilka är de största utmaningarna i deras ögon? Ta del av andra kulturskapares personliga erfarenheter kopplade till upphovsrätt och kulturpolitik. En inblick i deras vardag som exempelvis musiker, kompositörer och skådespelare.

Vilket är ditt budskap i frågan om upphovsrätt och kulturpolitik?

Att alla vinner på en stark upphovsrätt för professionella konstnärer, fotografer och illustratörer. En kulturpolitik, om den ska vara lyckosam, måste inkludera professionella kulturskapare. För att de ska kunna verka måste de kunna ta betalt och för att de ska kunna ta betalt så behövs en utvecklad och stärkt upphovsrätt för den enskilde upphovsmannen.

Vilken typ av besked hoppas du att få från de medverkande politikerna?

Att de aktivt jobbar med att utveckla och stärka upphovsrätten för Sveriges kulturskapare, bland annat genom en förstärkt avtalsställning för den enskilde upphovsmannen. Jag hoppas också att man har modet att ta ställning för kulturskaparna som i dagsläget är ansatta från flera håll. Jag hoppas också att politikerna har konkreta förslag på hur författarna och illustratörerna i framtiden ska ersättas för e-boksutlån på bibliotek. Idag går hela ersättningen till förlagen.För mer information om seminariet se Kulturskaparna i Almedalen.Våra uppdragsgivare är kulturskapare som medverkar i tv- och radioproduktioner – manusförfattare, sångare, musiker, kompositörer, skådespelare, författare, regissörer och fotografer. Vi arbetar för att de ska få betalt för sin upphovsrätt. Vi förvaltar rättigheter kollektivt och ger heltäckande licenser för dem som vill vidareanvända tv och radio i olika medier. Vi sköter även det svenska ersättningssystemet för privatkopiering. Bakom Copyswede står fjorton kulturskaparorganisationer. Copyswede står under tillsyn av den statliga myndigheten PRV.


Kontakt


Helene Stjernlöf

Kommunikationsansvarig

helene.stjernlof@copyswede.se

08-545 667 00

070-545 68 78

Neda Marklund

Vd-sekreterare

neda.marklund@copyswede.se

08-545 667 00